آدرس ما » تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر (4) - 02165834218

اجاره سند در ایلام

اجاره وثیقه در ایلام 

 اجاره سند در ایلام 
اجاره وثیقه در ملکشاهی 
اجاره وثیقه در  مهران 
اجاره وثیقه در ایوان
اجاره وثیقه درسیروان 
اجاره وثیقه در دره شهر 
اجاره وثیقه در دهلران
اجاره وثیقه در آبدانان 
اجاره وثیقه در بدره

اجاره وثیقه برای دادگاه ویژه روحانیت در استان ایلام.اجاره وثیقه برای تعزیرات حکومتی در ایلام.اجاره سند برای جرائم پزشکی در ایلام . اجاره وثیقه آسان و ارزان قیمت در ایلام و …

اجاره سند در ایلام

سند اجاره ای در ایلام

سند اجاره ای در ایلام  – سند اجاره ای در ملکشاهی – سند اجاره ای در مهران – سند اجاره ایوان – سند اجاره ای در سیروان – سند اجاره ای در دره شهر – سند اجاره ای در دهلران – سند اجاره ای در آبدانان – سند اجاره ای در بدره -سند اجاره ای برای دادگاه ویژه روحانیت در استان ایلام- سند اجاره ای برای تعزیرات حکومتی در ایلام- وثیقه اجاره ای برای ملکشاهی -سند اجاره ای آسان و ارزان قیمت در ایلام و ..

اجاره سند در ایلام

اجاره سند در ایلام – اجاره سند درملکشاهی -اجاره سند در مهران – اجاره سند در ایوان – اجاره سند در سیروان – اجاره سند در دره شهر- اجاره سند در دهلران – اجاره سند در آبدانان – اجاره سند در بدره -اجاره سند برای دادگاه ویژه روحانت در ایلام- اجاره وثیقه برای دادسرای ملکشاهی -اجاره سند برای تعزیرات حکومتی در ایلام-اجاره سند آسان و ارزان قیمت در ایلام و …

اجاره وثیقه برای آزادی در کرج
قاضی محترم برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس یکی از قرار های زیر را صادر می کند :

عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف 
اخذ کفیل درصورتی که متهم تقاضا نماید به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول 
اخذ وثیقه 
التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی و ماهانه به مرجع قضایی
التزام به عدم خروج از منزل 
بازداشت موقت  

 

سند اجاره ای دره شهر 

صدور قراربازداشت موقت جایز نیست مگر دلایل کافی بر اتهام متهم باشد یکی از جرایم زیر اگر باشد  صدور قرار موقت انجام می شود : 
1-مجازات قتل ،قطع عضو ، جنایات عمدی ، جنایاتی که دیه کامل یا بیش از آن است 
2-جرایم تعزیری درجه چهار به بالا 
3-جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی 
4-ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان 
5- سرقت ، کلاهبرداری ، اختلاس ،جعل اسناد 

سند اجاره برای دادگاه دره شهر

سند اجاره ای در دهلران 

آزاد بودن متهم می توان چه مشکلاتی ایجاد کند ؟ 
آزاد بودن متهم در قرار مجازات می تواند باعث:
 1-از بین رفتن آثار جرم ،باعث تبانی متهمان و شاهدان و جلوگیری از شهادت باشد ،
 2-ممکن است فرار صورت بگیرد
3- در خطر افتادن اجتماع ،شاکی یا خانواده شاکی ،شهود و خانواده آن ها باشد . 

اجاره سند برای دادسرای دهلران

اجاره وثیقه آبدانان

قرار بازداشت باید فورا به دادستان فرستاده شود که ظرف 24 ساعت باید به صورت کتبی به بازپرس ارسال شود. در صورت اختلاف بین دادستان و بازپرس جهت عدم بازداشت ،تصمیم بازپرس و عدم رضایت دادستان برای این حل اختلاف به دادگاه صالح مطرح می شود . 
اجاره وثیقه برای دادگاه آبدانان – اجاره وثیقه برای دادسرای ایلام

اجاره وثیقه در ایلام – اجاره سند برای جرائم پزشکی در ایلام – اجاره وثیقه برای ایلام – اجاره سند در ایلام – اجاره سند در ملکشاهی -اجاره وثیقه برای دادگاه ملکشاهی -سند اجاره ای در مهران-  اجاره سند برای دادسرا در مهران -اجاره وثیقه در دره شهر -سند اجاره ای برای تعزیرات در مهران- اجاره سند در ایوان- اجاره وثیقه برای مواد مخدر در ایلام- سند اجاره ای برای کالای قاچاق در ملکشاهی -وثیقه اجاره ای در ایوان-  اجاره سند برای مواد مخدر در دره شهر -سند اجاره ای برای مواد مخدر در سیروان- اجاره وثیقه در سیروان- وثیقه اجاره ای برای دادسرای ملکشاهی

ارزش وثیقه