جستجو کردن
Close this search box.

اجاره سند در تهران

وثیقه ملکی جهت دادگاه در تهران:

وثیقه ملکی به کاربردی که در دادگاه ها برای تضمین تعهدات مالی یا قراردادی استفاده می شود اشاره کرد. 

این وثیقه معمولا به صورت مالیات نیست و می تواند از جنس املاک یا دارایی های دیگری باشد. شما ممکن است نیاز داشته داشته باشید وثیقه ملکی به عنوان یک تعهد مالی را در دادسرا و دادگاه ارائه کنید. البته، لازم است مستندات همراه با وثیقه ملکی را نیز به دادگاه ارائه کنید تا صحت آن تایید شود. می توانید برای اطلاعات دقیق تر با وکیل یا مشاور خود حقوقی خود مشورت کنید. 

اجاره سند در تهران

اجاره سند در تهران :

تعزیرات ، دادسرا و امور کیفری – دادگاه بدوی

 انواع دادسراها در نظام قضایی 

سازمان تعزیرات در نظام قضایی

سازمان تعزیرات حکومتی 

اجاره سند در دادسرای ویژه جرایم پولی بانکی در استان تهران

اجاره سند در دادگاه ویژه جرایم اطفال و نوجوانان استان تهران

اجاره سند در دادگاه انقلاب تهران

اجاره سند برای دادگاه نظامی در تهران

اجاره سند برای قاچاق کالا و ارز در استان تهران

 اجاره سند برای حمل ، نگهداری ، ساخت و قاچاق مواد مخدر در تهران

اجاره سند برای دادگاه کیفری یک ، در تهران

اجاره سند برای دادگاه کیفری دو، در تهران 

اجاره سند برای جرایم مطبوعاتی

اجاره سند برای اخذ وام بانکی و سرمایه آزاد

اجاره سند برای تامین سرمایه

تلفن مجموعه:

 دفتر : 02166278740

همراه : 09190043549

در صورت رضایت از دفتر قرارداد نوشته میشود :

 شرایط اجاره ، مدت زمان و مبلغ وثیقه ، حقوق و تعهدات هر دو طرف باید مشخص شوند.