آدرس ما » تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر (4) - 02165834218

سند اجاره ای ارزان قیمت

سنداجاره ای ارزان قیمت  هنگامی انجام می شود که شخصی که متهم به جرمیست و سندی جهت ارائه به دادگاه و آزادی موقت ندارد انجام می دهدسند اجاره ای نام دارد. هنگامی که قاضی محترم پرونده قرار وثیقه صادر می کند اگر وثیقه شهر خاصی با شرایط خاصی ذکر نکرده باشد می توان از سند های شهرستان و روستاییکه درصد قیمت پایینی دارند  استفاده کرد که روند اداری پرونده 2 روز کاری می باشد..

سند اجاره ای ارزان قیمت برای آزادی زندانی 

ما بهترین گزینه برای اجاره سند ارزان قیمت هستیم ،با ما تماس بگیرید تا بهترین راه حل را برای شما پیدا کنیم .

سند اجاره ای برای انواع جرم

در حقوق کیفری،انواع جرم را می توانبه دسته بندی کلی تقسیم کرد:

1-جرمانه: این نوع جرم همچنین به عنوان جرم همچنین به عنوان جرم تجربی با جرم سنتی شناخته می شود و شامل جرائمی است که قوانین متعارف جامعه به آنها توجه کرده و تنظیم کرده اند،مانند قتل،سرقت،تجاوز قانونی و…

2-جرمانه عمومی: این نوع جرم شامل جرائمی است که ضد امنیت و خلاف آرامش عمومی جامعه به حساب می آیند،مانند تروریسم،قاچاق مواد مخدر و تبانی

3-جرمانه خاص:این نوع جرم به جرایمی می گویند که بر خلاف مصالح یا حقوق یک گروه خاص از افراد واد می شوند،مانند جرم قلدری،تحقیر و توهین به افراد

4-جرمانه اقتصادی: شامل جرایمی است که در ارتباط با امور مالی و اقتصادی صورت می گیرد، مانند قاجاق ارز، تقلب مالی 

5- جرمانه سیاسی:این جرم شامل جرایمی است که با حاکمیت و سیاست های دولت مرتبط هستند، مانند خیانت به دولت ، جاسوسی و …

البته مهم است بدانید که این فقط چند مثال از انواع جرم هستند و هر کدام از دسته بندی های فوق می تواند شامل زیر دسته های دیگری نیز باشد.

اجاره سندارزان قیمت

اجاره وثیقه ارزان -سند اجاره ای ارزان

وثیقه ملکی یا سند یکی از مهمترین عناصر در حوزه قانونی است و برای دادسرا و دادگاه نیز  اهمیت بسیار دارد . وثیقه ملکی به عنوان یک سند رسمی، اثبات کننده مالکیت یک  ملک است و تضمین می کند که مالکیت اصلی در اختیار آن قرار دارد