سنداجاره ای زندانی مالی

سنداجاره ای برای زندانی مالی

مطابق قانون صدورچک، شخصی که چک صادر میکندباید ر تاریخ درج شده در چک به اندازه مبلغی که درچک نوشته در حساب بانکی اش وجه داشته باشد درغیر این صورت چک دست هر شخصی باشد میتواند چک را برگشت بزند و اقدامات قانونی را انجام دهد. به این نوع چک ها که چک برگشتی یا چک بلامحل گفته می شود.
چک برگشتی امروزبه بزرگترین مشکل و معضل تبدیل شده که حجم زیادی از پرونده های قضائی مربوط به چک برگشتی می باشد.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

سنداجاره ای برای چک برگشتی

اگر شخص بیش از یک بار چک برگشتی داشته باشد قانون چه مجازاتی تعیین کرده است؟
شخصی بیش از1 بارچک برگشتی صادر کرده نمی تواند به مدت 3 سال حساب جاری دیگر بازکند که مسئولان شعب بانک ها موظف هستند به این قانون عمل کنند که در صورتی که خلاف قانون عمل کنند ماده 9 قانون رسیدگی تخلفات ادارای رسیدگی خواهد شد.

اجاره وثیقه برای زندانی مالی

برگشت چک برابر شکایت نیست بیشتر مردم تصور اشتباه می کنند که با برگشت چک روند حقوقی به جریان می افتد. پس از برگشت زدن چک باید شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی را به مراجع قضایی تحویل دهید.

اجاره سند برای زندانی مالی

چه زمانی چک برگشت می خورد؟ 
1-زمانی که به بانک مراجعه کرده و نتوانستید پول دریافت کنید به دلایل نبودن وجه یا کمبود وجه چک برگشت می خورد.
2-دستور عدم پرداخت صاحب چک به بانک جهت پرداخت وجه نقد
3-اشتباه درچک از قبیل قلم خوردگی، عدم مطابقت امضاء
4-حسابی که مسدود شده است.

سنداجاره ای برای زندانی مالی

دعوای کیفری چک برگشتی
برای شکایت از چک برگشتی ، شخصی که اولین بار چک رابه بانک ارائه داده گواهی پرداخت به نام وی صادر شده باید تا 6 ماه از تاریخ صدورچک به بانک مراجعه کرده و اقدام به برگشت زدن چک کرده و گواهی عدم دریافت را دریافت کنندو تا 6 ماه باید به دادسرا مراجعه کنند. هنگام مراجعه به اصل چک به همراه شناسنامه و کارت ملی به دادگاه مراجعه کنید.

سنداجاره ای برای زندانی مالی

اجاره سند برای زندانی مالی امکان پذیراست؟ 
بله در دفتر مشاوره بهار سند امکان اجاره سند برای زندانی مالی و چک برگشتی امکان پذیر است .
برای استعلام وضعبت اعتباری چک صیادی روی این لینک کلیک کنید .

تماس بگیریدمشاوره بگیرید