سنداجاره ای برای مواد مخدر

سنداجاره ای برای مواد مخدر

مواد مخدر Narcotic نام عمومی برای انواع داروها و ترکیبات شیمیایی که معمولا خاصیت تسکین دهنده و سرخوش کننده دارند .خرید و فروش، جابه جایی و پنهان کردن مواد مخدر  در اکثرکشورها  ممنوع است و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است.
انواع مختلفی از مواد مخدر وجود دارد که شخصی که اعتیاد به مواد مخدر دارد برای اینکه احساس سرخوشی داشته باشدبه مرور زمان مصرف خود را زیاد می کند ویا نوع دیگر مواد مخدر را که قویتر است را امتحان میکند.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

اجاره وثیقه برای مواد مخدر

شخصی که اعتیاد به مواد مخدر دارد گاهی برای به دست آوردن مواد ممکن است دست به خشونت بزند. در واقع ماده مخدرترکیبات شیمیایی که مصرف آن تغییرات درسیستم عصبی فرد ایجاد می کند که باعث از بین بردن هوشیاری و وابستگی ایجاد میکند.بیماری اعتیاد یک بیماری مزمن که باعث می شودبا هر بار مصرف شخص بار دیگر نیزبرای به دست آوردن آن به هر دری بزند . 

مصرف مواد مخدر ساختار مغز را تغییر می دهد و فردی که اعتیاد پیدا کرده به صورت پایدار  و بلند مدت مصرف خود را روز به روز بیشتر میکند .مهم ترین تاثیر مواد مخدربر سیستم عصبی و مغز است مواد مخدر پس از مصرف وارد سیستم عصبی مغز شده و فرآیند عادی را مختل میکند.

طبق بند 2 ماده 19 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر :

در صورت مصرف هروئین برای بار اول. فرد به 50 تا 74 ضربه شلاق و 2 تا 10 میلیون  ریال جزای نقدی محکوم می شود.


اجاره سند برای مواد مخدر

انواع مواد مخدر:
سستی زا
توهم زا
توان افزا
مواد سستی زا :
خشخاش- تریاک- شیره تریاک-مرفین-هروئین- کدئین- پاپاورین- پتیدین
مواد توهم زا:
شاهدانه- حشیش- بنگ- ماری جوانا- گراس-چرس- مسکالین- ال اس دی- دی ام تی 
مواد توان افزا:
کوکا- کوکائین- کراک- خات- کراتم- ناس- آمفتامین

سنداجاره ای برای مواد مخدر

ماری جوانا و هروئین
ماری جوانا و هروئین شبیه نورون های فرستنده طبیعی مغز است و وقتی مصرف میشود نورون هارا تحریک کرده شباهت ساختار این مواد به علت نورون های طبیعی سبب می شود سلولهای گیرنده مغزفریب خورده و اجازه دهند تا مواد مخدر به سلول های عصبی وارد شده و تحریک کنند و به عت اینکه عملکرد آن شباهت مغز است باعث می شودکه پیام های غیر عادی در شبکه عصبی  مغز جریان پیدا کند.

آمفتامین و کوکائین
آمفتامین و کوکائین باعث می شود سلول های مغز به مقداربسیار زیاد نورون های طبیعی ایجاد کند و از گردش عادی مغز جلوگیری کند . 

سند اجاره ای برای زندانی مواد مخدر

انواع مصرف مواد مخدر:
خوردن – تزریق در رگ -تزریق در ماهیچه -استنشاق- ریختن درچشم 
در عبارت دیگر مواد مخدر به 2 گروه تقسیم میشود:
1-سرکوب کننده :موادی که واکنش مغز را آهسته میکند.(فشارخون-خواب آور-سرعت تنفس مانند : هروئین-تریاک ) 
محرک : سیستم عصبی بدن را سرعت می بخشد ( جلوگیری از خواب-ضربان قلب-(کوکائین-آمفتامین)

سنداجاره ای برای مواد مخدر​

اجاره سند برای زندانی مواد مخدر

مت آمفتامین(شیشه )MethAmphetamine :
یک داروی محرک است که از آثار این مواد افزایش تمرکز- کاهش خستگی -کاهش اشتها است که در بلند مدت سبب اضطراب -افسردگی- خستگی- کاهش وزن- تشنج- مرگ -آسیب مغز- توهم و… میباشد.

اجاره سند برای زندانی مواد مخدرشیشه
اجاره وثیقه برای زندانی مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدردر جلسات متعدد در نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از آنبه شرح زیر تصویب نهایی شد : 
1-کشت خشخاش و شاهدانه به منظوره تولید مواد
2-نگهداری -حمل -صادرات- واردات-فروش- توزیع مواد مخدر
3-تولید انواع مخدر
4-ایجاد محلی برای استعمال موارد مخدر
5-ایجاد محل برای تولید مواد مخدر

مجازات حمل و نقل مواد مخدر

مواد مخدر به دو دسته صنعتی و غیر صنعتی تقسیم می شود : 
صنعتی مانند ( شیشه – هروئین – کراک -کوکائین و.. )
غیر صنعتی ( تریاک – شیره – بنگ -سوخته و .. )

تا( 50 گرم )تا 4 میلیون ریال جریمه نقدی و 50 ضربه شلاق 
(بیش از 50 گرم تا 500 گرم)از 5 میلیون تا 15 میلیون ریال جریمه نقدی به همراه 10 تا 74 ضربه شلاق
(500 گرم تا 5 کیلوگرم) 15تا 60 میلیون ریال جریمه نقدی به همراه 40 تا 74 ضربه  شلاق و 2 تا 5 سال حبس

مجازات حمل و نقل مواد مخدر

(بیش از 5 کیلوگرم تا 20 کیلوگرم)از 60 میلیون تا 200 میلیون ریال جریمه نقدی به همراه 74 ضربه و 5 تا 10 سال حبس
(بیش از 20 کیلوگرم تا 100 کیلوگرم)از 60 تا 200میلیون ریال جریمه نقدی
(2 میلیون به ازای هرکیلوگرم) به همراه 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس
(بیش از 100 کیلو گرم)2 میلیون به ازای هر کیلو ،50 تا74 ضربه شلاق، حبس ابد یا اعدام 

مجازات حمل و نگهداری شیشه

طبق ماده 8 قانون مبارزخ با مواد مخدر هر گونه تولید ،توزیع ،خرید، فروش ،حمل ،نگهداری مواد شیمیایی از قبیل شیشه جرم است و مجازات آن بدین گونه است 
تا 5 سانتی گرم از 500 هزار ریال تا 1 میلیون ریال جریمه نقدی به همراه 50 ضربه شلاق
بیش از 5  سانتی گرم تا 1 گرم 2 میلیون تا 6 میلیون ریال جریمه نقدی به همراه   30 تا 70 شلاق 

مجازات حمل و نقل شیشه

بیش از 1 گرم تا 4 گرم  از 8 میلیون تا 20 میلیون ریال جریمه نقدی به همراه 2 تا 5 سال حبس و 70 ضربه شلاق
بیش از 4 گرم تا 15 گرم 20 میلیون از 20 میلیون تا 40 میلیون ریال جریمه نقدی به همراه 10 تا 15 سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق
 
بیش از 15 گرم تا 30 گرم از 40 میلیون تا 60 میلیون ریال جریمه نقدی به همراه 10 تا 15 سال حبس  و 30 تا 74 ضربه شلاق
 
بیش از 30 گرم اعدام یا حبس ابد

وثیقه اجاره ای برای مواد مخدر

سند اجاره ای برای مواد مخدر

سوالاتی که ممکن است برای شما پیش بیاید . لطفا موارد زیر را مطالعه کنید :
امکان اجاره سند برای مواد مخدر در دفتر شما انجام می شود ؟ 
بله تامین سند برای  انواع مواد مخدر در دفتر ما امکان پذیر است . 
وثیقه اجاره ای برای مواد مخدر تا چه مبلغ امکان پذیر است ؟ 
از 100 میلیون تا 300 میلیارد برای مواد مخدر امکان پذیر است

تماس بگیریدمشاوره بگیرید