آدرس ما » تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر (4) - 02165834218

وثیقه برای آزادی زندانی

وثیقه معنی تضمین را نیز دارد  که در حقوق مدنی  وثیقه شامل رهن و معاملات با حق استرداد می باشد. معنی دیگر وثیقه در قاتون کیفری به معنای قرارهای تامینی به کار می رود .
قرار وثیقه قراری ست که صادرکننده قرار از متهم میخواهد که متعد شود که هر گاه به صلاحدید مرجع قضایی نیاز به مراجعه حضوری باشد متهم حاضر گردد  و برای تضمین این کار وثیقه ای در گرو دادسرا بگذارد .الزامی نیست که وثیقه متعلق به خود متهم باشد بلکه شخص ثالثی نیز میتواند برای ضمانت انجام تعهد اقدام به وثیقه گذاری کند به عبارت دیگر شخص ثالث نیز میتواند مال خود را برای وثیقه در اختیار وثیقه گذار قرار دهد .

قرار وثیقه :

طبق ماده 217 قانون آیین دادسری کیفری اموال زیر میتواند به عنوان وثیقه آزادی تحویل دادگاه شود.
منظور از قرار وثیقه آن است که به منظور دسترسی به متهم .از وی خواسته می شود تا به میزان مشخصی که مقام قضایی تعیین میکند: وثیقه اعم از وجه نقد.ضمانت نامه بانکی.مال منقول یا غیر منقول معرفی کند. چنانچه شخصی بخواهد مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند متعهد می شود هر گاه متهم به مرجع قضایی احضار شد و حضور پیدا نکرد او را حاضر کند:در غیر اینصورت معادل وجه وثیقه از مال او به نفع دولت ضبط می شود .به دنبال صدور این قرار متهم ملزم است که وثیقه معرفی کند . در غیر اینصورت بازداشت می شود . 

 

قرار کفالت

کفالت نوعی عقد مدنی است. به موجب ماده 73 قانون مدنی :

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.متعهد را کفیل .شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر مکفول له می گویند.

و قرار کفالت متداول ترین قرار تامینی است که از سوی مراجع قضایی صادر می شود. کفیل مکلف است در صورت عدم حضور متهم وی را به مراجع قضای معرفی کند .


متهم به اختیار خود با توجه به میزان تعیین شده از سوی مراجع قضایی یکی از موارد ذکر شده را به عنوان وثیقه می گذارد و در غیر این صورت بازداشت می شود .
ما در چه زمینه ای میتوانیم به شماکمک کنیم :
وثیقه برای آزادی زندانی
وثیقه اجاره برای تعزیرات
وثیقه اجاره برای مواد مخدر
وثیقه اجاره برای سربازی 
وثیقه اجاره برای ممنوع الخروجی 
وثیقه اجاره برای مرخصی زندانی 
وثیقه ملکی برای دادگاه 
وثیقه ملکی برای دادسرا

سند ملکی شش دانگ :

به سندی که به صورت کامل به یک شخص تعلق دارد .سند شش دانگ می گویند.این نوع سند رسمی یکی از معتبرترین اسناد در بین اسناد ملکی است. کلمه ی شش دانگ به معنای شش جهت است و منظور از شش دانگـــ . شش جهت شمال. جنوب . شرق . غرب .بالا و پایین است.

   
جهت تهیه و تامین هر نوع وثیقه آزادی،اجاره وثیقه،وثیقه ملکی ،وثیقه برای تعزیرات ،وثیقه برای دادگاه ، وثیه برای دادسرا  به شماره  09924291257 تماس بگیرید .
جهت اطلاع از قیمت وثیقه با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید . 

تلفن:

02166278740

 همراه:

0919004354.

وثیقه برای زندانی
وثیقه سنگین

وثیقه ملکی برای وام- وثیقه برای سربازی- وثیقه برای مواد مخدر