وثیقه برای آزادی زندانی

وثیقه برای آزادی زندانی

وثیقه معنی تضمین را نیز دارد  که در حقوق مدنی  وثیقه شامل رهن و معاملات با حق استرداد می باشد. معنی دیگر وثیقه در قاتون کیفری به معنای قرارهای تامینی به کار می رود .
قرار وثیقه قراری ست که صادرکننده قرار از متهم میخواهد که متعد شود که هر گاه به صلاحدید مرجع قضایی نیاز به مراجعه حضوری باشد متهم حاضر گردد  و برای تضمین این کار وثیقه ای در گرو دادسرا بگذارد .الزامی نیست که وثیقه متعلق به خود متهم باشد بلکه شخص ثالثی نیز میتواند برای ضمانت انجام تعهد اقدام به وثیقه گذاری کند به عبارت دیگر شخص ثالث نیز میتواند مال خود را برای وثیقه در اختیار وثیقه گذار قرار دهد .
طبق ماده 217 قانون آیین دادسری کیفری اموال زیر میتواند به عنوان وثیقه آزادی تحویل دادگاه شود
1-پول نقد
2-ضمانت نامه بانکی
3-مال منقول 
4-مال غیر منقول 
متهم به اختیار خود با توجه به میزان تعیین شده از سوی مراجع قضایی یکی از موارد دکر شده را به عنوان وثیقه می گذاردو در غیر این صورت بازداشت می شود .
ما درچه زمینه ای میتوانیم به شماکمک کنیم :
وثیقه برای آزادی زندانی
وثیقه برای تعزیرات
وثیقه برای مواد مخدر
وثیقه برای سربازی 
وثیقه برای ممنوع الخروجی 
وثیقه برای مرخصی زندانی 
وثیقه ملکی برای دادگاه 
وثیقه ملکی برای دادسرا
جهت تهیه و تامین هر نوع وثیقه آزادی،اجاره وثیقه،وثیقه ملکی ،وثیقه برای تعزیرات ،وثیقه برای دادگاه ، وثیه برای دادسرا  به شماره  09303983863 تماس بگیرید .
جهت اطلاع از قیمت وثیقه با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید . 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

وثیقه برای زندانی
وثیقه سنگین
تماس بگیریدمشاوره بگیرید