وثیقه ملکی برای آزادی

وثیقه ملکی 

وثیقه ملکی همان سند ملکی می باشد که جهت آزادی زندانی در مراجع قضایی صادر می شود که تعیین ارزش مالی وثیقه بر  اساس شدت جرم و میزان خسارت متهم صورت می پذیرد پس از مشخص

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

شدن میزان وثیقه ازسمت مراجع قضایی متهمم برا وثیقه ملکی خود را تحویل داده و پس از بررسی بازپرس و کارشناسان آزادی صورت می پذیرد . 

اجاره سند برای تعزیرات- سند اجاره ای -اجاره وثیقه برای زندانی- سند اجاره برای ممنوع الخروجی

برای اجاره سند ملکی فوری  با هر نوع مبلغ و یا مبالغ سنگین با شماره 09303983863 تماس بگیرید.

تلفن:

02166278740

همراه:

09190043549

 

وثیقه ملکی
تماس بگیریدمشاوره بگیرید