آدرس ما » تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر (4) - 02165834218

وثیقه ملکی 

وثیقه ملکی همان سند ملکی می باشد که جهت آزادی زندانی در مراجع قضایی صادر می شود که تعیین ارزش مالی وثیقه بر  اساس شدت جرم و میزان خسارت متهم صورت می پذیرد پس از مشخص شدن میزان وثیقه ازسمت مراجع قضایی متهم برا وثیقه ملکی خود را تحویل داده و پس از بررسی بازپرس و کارشناسان آزادی صورت می پذیرد . 

وثیقه ملکی یکی از روش های معمول برای برای تضمین اجرای حکم دادگاه است.

 

اجاره سند ملکی برای تعزیرات- سند اجاره ای -اجاره وثیقه برای زندانی- سند اجاره برای ممنوع الخروجی – وثیقه ملکی در تهران- وثیقه ملکی در کرج – وثیقه ملکی در قم – وثیقه ملکی در اراک – وثیقه ملکی در کرمانشاه – وثیقه ملکی در لرستان

وثیقه ملکی برای دادسرا ، ما به شما وثبقه ملکی و قابل اعتماد برای دادسرا ارائه می دهیم. 

وثیقه ملکی برای دادسرا – وثیقه ملکی برای دادگاه – وثیقه ملکی برای تعزیرات حکومتی – وثیقه ملکی برای ضمانت بانک ها

برای اجاره سند ملکی فوری  با هر نوع مبلغ و یا مبالغ سنگین با شماره 09303983863 تماس بگیرید.

تلفن:

02166278740

همراه:

0919004354

وثیقه ملکی