آدرس ما » تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر (4) - 02165834218

قرار کفالت

آزادی با قرارکفالت​

آزادی با قرارکفالت کفالت در لغت به معنی تضمین،تعهد،جانشینی، ضمانت و کفالت است.عقد کفالت عقدی ست که شخصی حضور شخص دیگر را تعهد می دهد.کسی که متعهد شده و کفیل است در زمان مشخص شده شخص را حاضر کند و در صورت عدم حضور شخص کفیل باید مبلغی را پرداخت کند. قرار کفالت چیست؟ آزادی […]

افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی

افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی وثیقه اجاره ای برای تعزیرات حکومتی  یکی از افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی این است،جریمه های تخفلات به شدت افزایش می یابد و جرائم صنفی تا 5 برابر بیشتر خواهد شد. اجاره وثیقه برای تعزیرات حکومتی در سراسر ایران- وثیقه اجاره ای برای تعزیرات حکومتی در- اجاره سند برای تعزیرات تهران- […]

انواع وثیقه برای دادسرا و دادگاه

انواع وثیقه- اجاره وثیقه در دادسرا ها و زمینه حقوقی، انواع مختلفی از وثایق قابل استفاده هستند.و به تعدادی از انواع وثیقه اشاره می کنم: 1- سند تملیک: سندی که مالکیت یک ملک را به نام فردی خاص ثبت می کند. 2- سند قابل معامله:سندی که به مالک اصلی اجازه می دهد ملک را به […]

سند اجاره ای به چه صورت انجام می شود ؟

بعد از زنگ زدن به دفتر و مشاوره گرفتن از کارشناس ما ، در دفتر حاضر شده و قرارداد فی مابین را نوشته و معرفی کردن وثیقه مورد نظر به دادسرا یا اداره مربوطه و کسب نیابت برای محل یا منطقه مورد نظر و معرفی کارشناس برای تاییده ملک و بعد از تایید کارشناسی توسط […]