آدرس ما » تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر (4) - 02165834218

آزادی با قرارکفالت

کفالت در لغت به معنی تضمین،تعهد،جانشینی، ضمانت و کفالت است.
عقد کفالت عقدی ست که شخصی حضور شخص دیگر را تعهد می دهد.کسی که متعهد شده و کفیل است در زمان مشخص شده شخص را حاضر کند و در صورت عدم حضور شخص کفیل باید مبلغی را پرداخت کند.

قرار کفالت چیست؟ آزادی با قرار کفالت چگونه انجام می شود

کفالت نوعی عقد مدنی برگرفته از موازین فقهی است. به موجب ماده 734قانون مدنی :

<کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل.شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند>

(کفالت شخصی پذیرفته می شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وج الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند. مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند .دادستان موظف است در همان روز رسیدگی و در این باره اظهار نظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است.در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می شود. 

توضیح درباره کفیل:

کفیل به شخصی گفته می شود که برای یک فردی دیگر تضمین مالی می دهد. به عبارت دیگر ،کفیل منظور شخصی است که در صورتی که فرد دیگری نسبت به پرداخت یک مباغ یا بدهی معین ناتوان باشد ،به جای او پرداخت را انجام می دهد .کفیل باید دارای سابقه مالی خوبی باشد تا قابل قبول دادسرا و داگستری باشد، همچنین کفیل می تواند نقش مستقیم در تامین مالی یک فرد دیگر را ایفا کند . 

انواع قرارها در مراجع قضایی صادر می شود. قرار بازداشت موقت، قرار وثیقه،قرار کفالت است.

قرار متهم را متعهد می کند در صورت لزوم در دادسرا حضور یابد.حال اگر متهم شخصی را معرفی کند که برای متهم این تعهد را دهد که هنگام درخواست قاضی در دادسرا حضور یابد به آن شخص کفیل می گویندو قراری که برای آزادی موقت توسط قاضی محترم صادر می شود قرار کفالت می گویند.
انواع کفالت
موقت
مطلق
در کفالت موقت در زمان مشخص تعیین می شود.در کفالت مطلق مکفول هر موقع بخواهد می تواندمکفول را احضارکند ولی در کفال موقت تا زمان مشخص شده اجازه احضار مکفول را ندارد تا زمان آن فرا برسد.

آزادی با قرارکفالت

آزادی زندانی با قرار کفالت

آزادی با قرارکفالت​

توضیحات تکمیلی در مورد آزادی با قرار کفالت 

شرایط کفیل چگونه است ؟

حال کسی که می خواهد به عنوان کفیل معرفی شود باید دارای مشخصاتی باشد:
عاقل و بالغ باشد.
از لحاظ مالی به گونه ای باشد که در صورت لازم وجه الکفاله پرداخت کند.وجه الکفاله در صورتی ست که متهم در دادگاه حضور نیابد.بنابراین شخصی که کفیل است باید ازلحاظ مالی و شخصیت و موقعیت مورد تایید قاضی محترم باشد.

چه کسی می تواند کفالت را قبول کند؟
در قرار کفالت در قانون جمهوری اسلامی ایران شخصی که اهلیت قانونی داشته باشدو توسط بازپرس تایید شده باشد می تواند کفیل باشد. 

در دادسرا ، افرادی که می توانند برای متهم کفالت قبول کند عبارتند از :  

1- خانواده متهم : اعضای خانواده ، مانند پدر ، مادر ، همسر ، یا فرزندان متهم می توانند به عنوان ضامن برای وثیقه پولی مورد نیاز در پرونده متهم شناخته شوند . 

2- دوستان متهم : افراد نزدیک به متهم می توانند نیز به عنوان ضامن برای کفالت در دادسرا قبول شود . 

3- وکیل متهم : وکلای متهم ممکن است پیشنهاد کفالت کردن برای مشتکو را ارائه دهند و در صورت تایید دادگاه ، بتوانند به عنوان ضامن و کفیل در پرونده حضور داشته باشند . 

4- شرکت های کفالت : برخی شرکت ها در دسته بندی وظایف خود قرار داده اند که به عنوان ضامن در پرونده های کیفری عمل کنند . این شرکت ها به عنوان یک وثیقه پولی برای متهم عمل می کنند . 

چه موقع عقد کفالت صادر می شود؟
هنگامی که شما متهم به جرمی باشید حتی اگر بی گناه باشیدباید تا تکمیل شدن روند پرونده باید در  بازداشتگاه باشد برای چنین مواردی قاضی قرار کفالت صادر می کند و دادگاه از شما می خواهد که شخصی را معرفی کنید تا به دادگاه تعهد دهد هنگامی که قاضی محترم متهم را درخواست کرد متهم حضور یابد.

کفیل با مدرک شناسایی به همراه فیش حقوقی،جواز کسب،سند مالکیت،منزل،خودرو،… احراز شده و می تواند کفیل شود.

پشیمانی کفیل از کفیل بودن
کفیل می تواند متهم را تحویل دهد و رفع مسئولیت کند این درصورتی که پرونده در مرحله ای باشد که کفیل بتواند رفع مسئولیت کند.

آزادی با قرار کفالت 

قرار کفالت با فیش حقوقی 
وقتی قاضی کفالت شخص را قبول می کند یعنی از لحاظ مالی احراز فیش حقوقی کفیل است.

مبلغ وجه الکفاله چگونه تعیین می شود؟
با توجه به خسارت و جرم قاضی مبلغ وجه الکفاله را صادر می کند.

آیا وجه الکفاله می تواند از خسارت کمتر باشد؟
خیر وجه الکفاله باید با خسارت وارده شده یکسان و حتی در برخی پرونده ها بیشتر باشد.

کفیل چه مدت زمان فرصت دارد که وجه الکفاله را پرداخت کند؟
پس از آخرین ابلاغ قاضی برای حضور متهم در دادگاه کفیل 1ماه فرصت دارد که متهم را تحویل دهد که اگر نتواست متهم را حاضر کندباید مبلغ وجه الکفاله را پرداخت کند.

قاضی کفالت چه کسی را قبول میکند ؟
کفالت شخصی پذیرفته است که بازپرسبرای پرداخت وجه الکفاله مشکلی نداشته باشد.

اگر متهم نتواند کفیل معرفی کند تکلیف متهم چیست ؟
تا زمان معرفی کفیل متهم به بازداشتگاه منتقل می شود و یا می تواند از قاضی درخواست کند قرار کفالت را تبدیل به قرار وثیقه کند.

قرار کفالت با چه اموالی مورد پذیرش است؟
فیش حقوقی-جواز کسب-مالکیت منزل و ماشین

آیا کفیل می تواند از خود رفع مسئولیت کند؟
بله اگر کفیل متهم را تحویل دهد می تواند رفع مسئولیت کند کفایت وی منقضی است.

بله ، یک کفیل در برخی موارد میتواند از خود رفع مسئولیت کند . اما این وابسته به قوانین و مقررات حاکم بر هر کشور و نوع قراردادی است که کفالت را تنظیم میکند . به طور کلی ، در بسیاری از موارد کفیل مسئولیت قانونی را بر عهده می گیرد و نمی تواند به سادگی از آن معاف شود .

قرار کفالت چیست ؟
اجاره فیش حقوقی

اجاره فیش حقوقی

الان این سوال ممکن است پیش بیاید اگر متهم برای آزادی نتواند کفیل معرفی کند چه باید بکند؟
باید از مراکزی که به شما کمک میکنند تا شما بتوانید وثیقه و فیش حقوقی وجواز کسب اجاره میدهند کمک بگیریدیعنی در ازای فیش حقوقی به مدت مشخص از شما هزینه اجاره آن را دریافت میکنند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد اجاره سند و اجاره وثیقه روی لینک رفته و درمورد آن مطالعه کنید و با توجه به شرایطتان تصمیم بگیرید.

فیش حقوقی یا فیش حقوق و دستمزد ، یک سند یا رسید است که توسط سازمان یا شرکت صادر میشود و جزئیات مربوط به دریافت حقوق و دستمزد کارمندان را نشان میدهد . فیش حقوقی شامل اطلاعاتی مانند نام و شماره پرسنلی کارمند ، تاریخ پرداخت ، میزان حقوق و دستمز صافی (پس از کسورات قانونی) ، میزان کسوارات و عوارض مالیاتی ، بیمه ها و هزینه های دیگر است ،این سند معمولا به عنوان مدرکی برای برای ثبت وجود حقوق و دستمز کارمندان استفاده میشود و میتواند به عنوان مدرکی براس اثبات درآمد در امور مالی و مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد .

انواع کفالت

کفالت به معنای تضمین یا مسئولیت پذیری در قبال عملکرد شخصی دیگر می باشد.در حقوق،انواع مختلف کفالت وجود دارد که در زیر توضیح می دهیم:

1- کفالت نقدی : در این نوع کفالت ، فرد مسئول ، مبلغی را به صورت نقدی به دست می آورد که در صورت عدم انجام تعهدات ، میتواند از آن برای تعویض خسارت استفاده کند .

2-کفالت بانکی : در این نوع کفالت ، فرد مسئول ، مبلغی را به عنوان تضمین به بانک می پردازد و در صورت عدم انجام تعهدات ، بانک میتواند از آن برای پرداخت خسارت استفاده کند .

3- کفالت اسنادی : در این نوع کفالت ، فرد مسئول ، سندی را به عنوان تضمین به دست می آورد که در صورت عدم انجام تعهدات ، میتواند از آن برای پرداخت استفاده کند .

4- کفالت شخصی ثالث : در این نوع کفالت ، فرد مسئول ، شخص ثالثی را به عنوان تضمین به دست می آورد که در صورت عدم انجام تعهدات ، شخص ثالث میتواند به عنوان گارانتور ، خسارت را پرداخت کند .

5- کفالت خودسرانه : در این نوع کفالت ، فرد مسئول ، خودش تضمین کننده عملکرد خود است و در صورت عدم انجام تعهدات ، باید خودش خسارت را پرداخت کند .

قرار کفالت به چه معناست

قرار کفالت یعنی ضمانت با تعهد دادن برای پرداخت بدهی یا انجام تعهد مالی است .در قرار کفالت، شخصی کفیل متعد می شود به جای شخص دیگری مثلا برونسپاری یا قرض گیرنده در صورت عدم انجام تعهدات مالی ، بدهی را پرداخت کند یا الزامات قرارداد را برآورده نماید قرار کفالت ممکن است در قراردادهای اجاره، وام ها، تضمین پرداخت و … استفاده شود.  

فیش حقوقی

فیش حقوقی ، معمولا به عنوان یک شیوه از ضمانت برای موارد قضایی اسنفاده می شود. وقتی کسی به عنوان متهم یا مظنون در یک پرونده ،قضایی شناخته می شود ، ممکن قاضی بخواهد تا برای آزادی او در دوران پرونده ، یک مبلغ پول در آینده به عنوان ضمانت دریافت کند.

فیش حقوقی یک سند مالی است که شامل نام فرد متهم، مقدار پولی که که در خصوص ضمانت وجود دارد ، و مواردی دیگر مانند تاریخ و امضا می شود. این پول به طور معمول به عنوان ضمانت در صورت عدم حضور فرد متهم در دادگاه یا عدم پایبندی به شرایط قراردادی پس داده می شود. در صورتی که فرد متهم حضور داشته باشد و شرایط قرارداد را رعایت کند ، پول ضمانت به او باز می گردد . 

هدف از استفاده از فیش حقوقی ، تضمین حضور فرد متهم در دادگاه و رعایت شرایط قانونی است . این مبلغ پول به عنوان جبران خسارت ها یا هزینه های قضایی نیز مورد استفاده قرار میگیرد در صورتی که فرد متهم شرایط قرارداد را نقض کند .   

ضمانت کفیل برای دادسرا- فیش حقوقی برای ضمانت در دادسرا- کفالت برای دادگاه- جواز کسب برای دادسرا