افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی

افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی وثیقه اجاره ای برای تعزیرات حکومتی  یکی از افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی این است، جریمه های تخفلات به شدت افزایش می یابد و جرائم صنفی تا 5 برابر بیشتر خواهد شد. اجاره وثیقه برای تعزیرات حکومتی در سراسر ایران – وثیقه اجاره ای برای تعزیرات حکومتی – اجاره سند برای […]

انواع وثیقه برای دادسرا و دادگاه

انواع وثیقه- اجاره وثیقه در دادسرا ها و زمینه حقوقی، انواع مختلفی از وثایق قابل استفاده هستند.و به تعدادی از انواع وثیقه اشاره می کنم: 1- سند تملیک: سندی که مالکیت یک ملک را به نام فردی خاص ثبت می کند. 2- سند قابل معامله: سندی که به مالک اصلی اجازه می دهد ملک را […]

نحوه شروع رسیدگی به پرونده در دادگاه

نحوه دادخواست در دادگاه قانون آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی مدنی،تشریفاتی است که مشخص می کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.  سازمان قضایی ایران واحدهایی دارد که کارشان رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی افراد است […]