جستجو کردن
Close this search box.

اجاره وثیقه

اجاره وثیقه ارزان در تهران و سایر شهرستان ها در سریع ترین زمان

اجاره سند برای زندانی - دادگاه ویژه روحانیت - مواد مخدر - خروج از کشور- اجاره وثیقه جهت تعزیرات - اجاره وثیقه برای دادسرا

اجاره وثیقه برای دادسرا - اجاره وثیقه برای دادسرای فرهنگ و رسانه

زندانی

وثیقه اجاره ای برای مرخصی زندانی ؟

وثیقه ( بارزاوردن وجه نقد یا کالا به عنوان تضمین برای آزادی موقت زندانی ) ، یکی از روش هایی است که برای مرخصی زندانیان در بسیاری از کشور ها به کار میرود . 

برای پرداخت وثیقه،افرادی که خواهند زندانی مرخص شوند ، باید مبلغ معینی را به دادگاه پرداخت کنند . این مبلغ معمولا به میزان قابل توجهی تعیین میشود و بسیاری از زندانیان نمی توانند به آن دسترسی پیدا کنند .

در صورت پرداخت وثیقه ، زندانی می تواند بطور موقت آزاد شود و به دلیل شرایط خاصی مانند : ( حضور در دادگاه ، رعایت محدودیت های جغرافیایی و موارد دیگر ) میتواند بازداشت شود . در صورتی که زندانی برای دادگاه حاضر نشد ، وثیقه او به عنوان جریمه برای حضور نیاوردن در دادگاه از دست میرود .

لازم به ذکر است که وثیقه فقط برای آزادی موقت زندانی صادر میشود و نه برای تخفیف یا کاهش مجازات او . همچنین ، در برخی کشورها ، وثیقه فقط برای برخی از جرائم قابل استفاده است و در برخی موارد ( به عنوان مثال ، در صورت جرائم  خیانت به کشور ) ممکن است غیرمجاز باشد .

در کل وثیقه به عنوان یک ابزار حقوقی میتواند برای مرخصی زندانیان موثر باشد ، اما باید به دقت و با رعایت قوانین و مقررات مرتبط با آن اجرا شود .

وثیقه اجاره ای برای آزادی زندانی- سند اجاره ای برای آزادی زندانی

حکومتی

وثیقه اجاره ای برای مرخصی زندانی ؟

وثیقه ( بارزاوردن وجه نقد یا کالا به عنوان تضمین برای آزادی موقت زندانی ) ، یکی از روش هایی است که برای مرخصی زندانیان در بسیاری از کشور ها به کار میرود .

برای پرداخت وثیقه ، افرادی که خواهند زندانی مرخص شوند ، باید مبلغ معینی را به دادگاه پرداخت کنند . این مبلغ معمولا به میزان قابل توجهی تعیین میشود و بسیاری از زندانیان نمی توانند به آن دسترسی پیدا کنند .

در صورت پرداخت وثیقه ، زندانی می تواند بطور موقت آزاد شود و به دلیل شرایط خاصی مانند : ( حضور در دادگاه ، رعایت محدودیت های جغرافیایی و موارد دیگر ) میتواند بازداشت شود . در صورتی که زندانی برای دادگاه حاضر نشد ، وثیقه او به عنوان جریمه برای حضور نیاوردن در دادگاه از دست میرود .

لازم به ذکر است که وثیقه فقط برای آزادی موقت زندانی صادر میشود و نه برای تخفیف یا کاهش مجازات او . همچنین ، در برخی کشورها ، وثیقه فقط برای برخی از جرائم قابل استفاده است و در برخی موارد ( به عنوان مثال ، در صورت جرائم  خیانت به کشور ) ممکن است غیرمجاز باشد .

در کل وثیقه به عنوان یک ابزار حقوقی میتواند برای مرخصی زندانیان موثر باشد ، اما باید به دقت و با رعایت قوانین و مقررات مرتبط با آن اجرا شود .

وثیقه اجاره ای برای مرخصی زندانی

الخروجی

وثیقه اجاره ای برای ممنوع الخروجی ؟

وثیقه ممنوع الخروجی یک ابزار  قانونی است برای جلوگیری از خروج فردی از کشور به کار میرود . در واقع ، با تلاش این ابزار، دولت یا نهاد قضایی میتوانند به فردی که ممکن است از کشور خارج شود، اجازه خروج را ندارد . این ابزار در حالت عادی فقد در شرایط خاص اعمال میشود .

وثیقه ممنوع الخروج برای افرادی که ممکن است باعث بروز بحرانی شوند ، به کار میرود . به عنوان مثال ، اگر فردی در حال پرونده کیفری است و قرار است به دادگاه محاکمه شود ، وثیقه ممنوع الخروج صادر میشود تا از خروجش جلوگیری شود و اطمینان حاصل شود که بعد از پایان دادگاه به کشور بازگردد . همچنین ، درصورتی که فردی بدهکار قراردادی باشد و کارفرما  یا بانک اعتباری معتقد است که این فرد قصد خروج از کشور را دارد ، قابلیت اعمال وثیقه ممنوع الخروج به فرد را نیز دارد .

برای درخواست وثیقه ممنوع الخروج ، نهاد قضایی شامل دادگاه باید به دلیل قانونی خاصی برای عدم خروج از کشور ، دستور اعمال وثیقه ممنوع الخروج را صادر کند . فردی که این وثیقه مواجه میشود ، میتواند با پرداخت مبلغی به عنوان وثیقه یا تضمین اطمینان حاصل کند که پس از پایان مسئله ، به طور مشروط میتواند از کشور خارج شود .

وثیقه اجاره ای برای ممنوع الخروجی 

سندچیست؟ انواع سند؟ اجاره سند به چه صورت است؟ چه مواقعی از سند اجاره ای استفاده می کنیم؟ قیمت اجاره سند به چه صورت است و در چه شهرهایی امکان پذیر است؟ اجاره سند برای چه جرم هایی می باشد؟ 

وثیقه وثیقه اجاره ای
سند 2

سند اجاره ای برای جعل اسناد :

جعل اسناد به معنای تقلب و تغییر در اطلاعات داخل یک سند مهم است. به طور کلی، جعل اسناد یک عمل غیر قانونی است که قصد تغییر در محتوای یک سند رسمی را دارید ؛ به منظور تغییر از مواردی مانند نام ؛ تاریخ، محتوای متنی، امضاو مهر استفاده می شود. اینگونه عملیات معمولا برای کلاهبرداری ، فریب و تقلب در دادخواست ها،اسناد حقوقی، و مالی استفاده می شود و تلاش برای جلوگیری از آن مهم است.برای پیشگیری از جعل اسناد ، اطمینان حاصل شود که اسناد رسمی به امضاء و مهر صحیح باشند و معتبریت امضاء کننده را تایید کنید. 

اجاره سند برای مواد مخدر

تعریف مواد مخدر- قاچاق مواد مخدر- جرم مواد مخدر در قانون اسلامی- نحوه صدور قرار وثیقه در پرونده مواد مخدر

تعریف مواد مخدر ؟ 

مواد مخدر ترکیبات شیمیای هستند که مصرف آنها تغییراتی شیمیایی بر روی سیستم عصبی ایجاد می کند و باعث ایجاد لذت، تغییر هوشیاری، وابستگی می شود “بنابراین پتانسیل ایجاد اعتیاد و سوء مصرف در آنها وجود دارد ولی شدت آن بسته به نوع ماده و اثرش متفاوت است.

قاچاق مواد مخدر؟ 

قاچاق مواد مخدر یا تجارت مواد دارویی غیر قانونی یک بازار سیاه جهانی است که شامل کشت، تولید، توزیع و فروش مواد مخدر می شود.

وثیقه اجاره ای برای مواد مخدر ؟

وثیقه به معنای پرداخت  یک مبلغ پول به عنوان تضمین برای آزادی موقت شخص متهم است که در جریان بازپرسی، محاکمه یا مجازات قضایی ممکن است حضور داشته باشد. اگر شخص متهم در این فرآیند محامکه شده و به خاطر مواد مخدر محکوم شده باشد، وثیقه او به عنوان پرداخت تضمبن برای آزادی او را پوشش خواهد داد.

برای برداشتن وثیقه، شخص متهم باید به محاکمه حضور داشته باشد و به شرطی که همه شرایط تعیین شده مانند: ( حضور در دادگاه ، عدم دسترسی به مواد مخدر و …) رعایت شود. پس از پایان دادگاه و حکومیت نهایی، مبلغ وثیقه به او بازگردانده میشود.

اما درصورتی که شخص متهم به تعهدات خود عمل نکند، مثلا حضور در دادگاه، سیستم قانونی میتواند وثیقه را ضبط کند و به عنوان جزء از جریمه یا پرداخت بدهی های قضایی استفاده کند .

به عنوان یک توصیه، اگر شما به هر دلیلی متهم و یا زندانی و … هستید با دفتر مشاوره بهار تماس گرفته و با مشاوران ما، مشکل خود را در میان بگذارید.

وثیقه اجاره ای برای زندانی مواد مخدر در تهران – وثیقه اجاره ای برای زندانی مواد مخدر در کرج -وثیقه اجاره برای مواد مخدر- اجاره وثیقه مواد مخدر- وثیقه اجاره ای حمل مواد مخدر- اجاره وثیقه برای کاشت مواد مخدر- سند اجاره ای برای زندانی مواد مخدر در سراسر ایران.

اجاره وثیقه برای مواد مخدر

سند اجاره ای برای دادسرا- وثیقه اجاره ای برای قاچاق کالا-اجاره وثیقه برای تعزیرات حکومتی- اجاره سند برای تهران-وثیقه اجاره ای برای جرایم رایانه ای-  اجاره وثیقه برای مواد مخدر- قیمت سند اجاره ای برای زندانی- تهیه سند برای زندانی- وثیقه اجاره ای برای جرائم پزشکی- سند اجاره ای دیوار- اجاره سند برای دادگاه – وثیقه در تهران – سند اجاره ای برای جاجرود – سند اجاره ای برای وثیقه در دادگاه و دادسرا

وثیقه چیست؟ انواع وثیقه؟ قرار وثیقه چه موقع صادرمی شود؟ آیا وثیقه اجاره ای  برای آزادی زندانی انجام می شود این کار چه زمانی انجام می شود؟  قیمت اجاره وثیقه چقدر است؟ آیا وثیقه برای تمامی سراسر کشور انجام می شود؟ آیا می توان وثیقه فوری را درخواست کرد؟ اجاره وثیقه مناسب کدام جرم هاست و مراحل آن به چه صورت است?

وثیقه ملکی برای زندانی مالی
وثیقه برای دادگاه
وثیقه برای زندانی مالی

اجاره وثیقه برای ممنوع الخروجی

جرایم رایانه ای

 اجاره وثیقه برای جرایم رایانه ای در دادسرا یا دادگاه برای متهم ممکن است به عنوان یکی از شرایط آزادی موقت متهم مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 18 :

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد جرم محسوب می شود  و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

ماده 12 :

هر کس به طور غیر مجاز دادههای متعلق به دیگری را برباید . چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر اینصورت به حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

 اجاره وثیقه برای زندانی جرایم رایانه ای در تهران – اجاره سند برای زندانی جرایم رایانه ای در سراسر کشور – وثیقه اجاره برای جرائم رایانه ای – اجاره وثیقه برای جرائم سایبری – وثیقه گذاشتن جرایم سایبری – تهیه وثیقه جهت جرایم رایانه ای – تامین سند برای جرایم رایانه ای – اجاره وثیقه برای ضمانت جرایم رایانه ای و سایبری

زندانی مالی

اجاره سند یا اجاره وثیقه برای محکومیت زندانی مالی به عنوان یک تضمین برای آزادی موقت یا مشروط زندانی در برخی از سیستم های حقوقی انجام می شود. این وثیقه معمولا به عنوان یک یا چند وعده برای حضور زندانی در دادگاه ها و رعایت شرایط مربوط به پرونده اش ارائه می شود. 

ماده 3 :

چنانچه برخی از محکومان مالی بلحاظ عدم توان پرداخت محکوم در زندان بوده و تا کنون در اعسار تقدیم نکرده ، مددکاران و کارشناسان قضایی، زندانیان مذکور را جهت تقدیم دادخواست مساعدت نموده و تسریع در رسیدگی پروندههای مذکور را پیگیری نمایند .

سند اجاره ای برای زندانی – سند اجاره برای دادسرا – اجاره سند در تهران – اجاره وثیقه برای تعزیرات حکومتی – سند اجاره برای جرائم اقتصادی – اجاره وثیقه برای جرائم رایانه ای – اجاره وثیقه برای دادگاه ویژه روحانیت – اجاره وثیقه برای آزادی زندانی مالی – سند اجاره برای آزادی زندانی – تامین سند جهت آزادی زندانی – تهیه وثیقه برای زندانی مالی – قیمت اجاره سند برای زندانی مالی – هزینه سند اجاره ای برای وثیقه جرایم مالی

مشاوره و ارائه راهکار و اجاره وثیقه فوری : 09190043549

دادگاه ویژه روحانیت

بمنظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه . حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر می گردد.

ماده 2 : وظایف داسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل می باشد:  الف _ اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جراِئم در محدوده مسائل قضایی  ب_ ارشاد در امور خلاف شان   ج_ رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده های که به نحو موثری با اهداف ین دادسرا مرتبط است. 

ددگاه ویژه روحانیت، یک نوع دادگاه خاص است که به صورت مخصوص برای رسیدگی به پرونده های مربوط به مسائل دینی و روحانی تشکیل می شود .ویژگی های اصلی این دادگاه عبارتند از:

1- صلاحیت قضات: قضاتی که در دادگاه ویژه روحانیت فعالیت می کنند، باید صلاحیت های لازم برای رسیدگی به پرونده های دینی و روحانی داشته باشند، آنها باید دارای دانش و تجربه کافی در حوزه های دینی و شرعی باشند.

2-رسیدگی به مسائل دینی: دادگاه ویژه روحانیت، مسئولیت رسیدگی به پرونده هایی را دارد که به مسائل دینی و روحانی ارتباط دارد . این مسائل ممکن است شامل اختلافات مذهبی، انحرافات از شرع و قوانین دینی، مسائل وراثت و وکالت در حوزه روحانیت و سایر مشابه باشد.

3-بر پایه قوانین دینی: دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به پرونده ها،بر اساس قوانین دینیو شرعی عمل می کند.قضات با توجه به مبانی دینی، احکام و ضوابط مذهبی صلاحیت دارند تا در درستی یا نقصان اعمال و اقدامات مورد بررسی را تشخیص دهند.

4-حفظ حقوقی روحانیت: یکی از وظایف اصلی دادگاه ویژه روحانیت ،حفظ حقوقی روحانیت و  افراد مرتبط با آن است. این دادگاه مسئولیت دارد تا در مورد مسائلی مانند تعیین وکیل روحانی، حل اختلافات مربوط به وراثت روحانی، رسیدگی به ادعاهای مرتبط با روحانیت و سایر مسائل مشابه تصمیم گیری کند . 

به عنوان یک دادگاه ویژه ، این نوع دادگاه به منظور رسیدگی به پرونده های مذهبی و روحانی تشکیل شده است و با توجه به مبانی دینی و قوانین شرعی فعالیت میکند .   وثیقه برای دادگاه ویژه – اجاره سند برای ضمانت جرایم روحانیون

جرایم پزشکی

چه مواردی جز مصادیق جرایم پزشکی می باشد؟

افشای اسرار بیمار توسط پزشک اعم از بیماری هایی که واگیردار نیستند موجبات مسئولیت پزشک را فراهم می کند و مطابق ماده 684 قانون مجازات اسلامی برای این نوع جرایم تا یکسال حبس در نظر گرفته شده  است.

انواع تخلفات پزشکی و جرایم پزشکی؟

1- سهل انگاری هنگام انجام کار و رعایت نکردن موازین علمی شرعی و قانونی

2- افشا کردن اطلاعات بیمار

3- انجام دادن کارهای خلاف شئون پزشکی

4- فریب دادن بیمار 

اجاره وثیقه برای زندانی جرایم پزشکی در تهران – وثیقه اجاره ای برای زندانی جرایم پزشکی در کرج – سند اجاره ای برای جرایم پزشکی در سراسر ایران.

هیات عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می شود؟

یک نفر از قضات متدین و با تقوی و با تجربه به معرفی دادستان کل کشور – مدیر کل پزشکی قانونی کشور – چهار نفر از پزشکان متخصص، که حداقل با سابقه هفت سال کاری در حرفه مربوطه – یک نفر از دکترای دارو ساز با حداقل سابقه هفت سال در حرفه مربوطه – یک نفر از دکتره ای حرفه ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی مسلمان  و متدین با سابقه هفت سال در حرفه مربوطه  

وثیقه اجاره ای برای جرایم پزشکی ؟

وثیقه برای جرایم پزشکی نوع تضمین مالی است که متهمان در قبال محاکمه و جرم خود قرار میدهند. وثیقه مالی به عنوان یک نوع بستانکاری استفاده می شود تا اطمینان حاصل شود که متهم در صورت عدم حضور در محاکمه ،میزان وثیقه را به دولت پرداخت می کند.

متهم می تواند یا از خانواده یا یک شرکت وثیقه اجاره بگیرد.

اجاره سند برای جرائم پزشکی در تهران

اجاره وثیقه برای جرائم پزشکی در تهران

وثیقه اجاره جرائم پزشکی در قم

سند اجاره ای برای جرائم پزشکی در کرج

قیمت وثیقه برای دادسرای جرایم رایانه ای

قرارداد جهت اجاره وثیقه جرایم رایانه ای

وثیقه ارزان برای جرایم رایانه ای – سند اجاره ای برای تخلفات پزشکی و جرایم پزشکی

 

دعوا و ضرب و جرح

عنصر قانونی جرم ضرب و جرح عمدی طبق ماده 614 در قانون مجازات اسلامی ؟

هر کسی عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که کوجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد.

از جمله مهترین ادله اثبات دعوی که برای اثبات ضرب و جرح نیز می توان آنها را مورد استفاده قرار داد. شهادت شهود و گواهان . اقرار خود مرتکب. سوگند یا قسامه و علم قاضی محترم می باشند.

عنصر قانونی این جرم شامل سه عنصر است.

1-عمد : شخص متهم باید عمدا و با اراده قصد داشته باشد که به شخص دیگری ضربه وارد کند و او را جرح کند.این عمد می تواند شامل قصد کشتن یا تصادفی شدن زدن شخص دیگری باشد.

2- ضربه : شخص متهم باید به شخص دیگری ضربه وارد کند.ضربه می تواند با استفاده از قساوت بدنی ، ابزارها یا سایر وسایل صورت بگیرد.

3- جرح : ضربه وارد شده باید منجر به جرح شخص دیگری شود .جرح به معنای وارد آمدن آسیب یا صدمه ای به بدن یا سلامت جسمانی فرد است که بطور معمول باعث درد ، خونریزی ، شکستگی یا آسیب دیگری می شود.

مجازات ضرب و جرح در قانون جدید؟


وثیقه برای بورسیه تحصیلی

اجاره سند برای بورسیه تحصیلی

بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی به کمک های مالی ای گفته می شود که از سوی دانشگاه ها و مراکز آموزشی به دانشجویان داده شده  و دانشجوی نیازی به بازپرداخت آن ندارد .

میزان و ارزش وثیقه برای بورسیه تحصیلی چقدر است.

وثیقه اجاره ای برای بورسیه تحصیلی:

وثیقه تضمین می کند که شخص متقاضی قادر است هزینه های تحصیلی خود را پرداخت کند و در صورت دریافت بورسیه،مسئولیت هزینه ها به عهده دانشگاه یا سازمان مربوطه می باشد.برای دریافت وثیقه بورسیه تحصیلی،معمولا بانک ها یا موسسات مالی به عنوان ضامن عمل میکنند.در بعضی موارد، ممکن است دانشگاه یا سازمان مریوطه بخواهد که خود وثیقه بورسیه را صادر کند. در این حالت،شخص متقاضی باید با دانشگاه یا سازمان تماس بگیرد و اطلاعات لازم را درباره وثیقه مورد نیاز و روند صدور آن دریافت کند.
در هر صورت،برای دریافت وثیقه بورسیه تحصیلی، مهم است که شخص متقاضی باید با دانشگاه یا سازمان مربوطه تماس بگیرد و الزامات مورد نیاز را با دقت بررسی کند.
 سند اجاره ای برای ضمانت بورسیه تحصیلی

اجاره سند برای سرقت

هر کس به طور غیر مجاز. داده های متعلق به دیگری را برباید . چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد  به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر اینصورت .به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات . محکوم خواهد شد.

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

راهزنی:

طبق ماده 281 قانون مجازات اسلامی ، راهزنی یا به عبارت دیگر گرفتن اموال مسافران و عابران به صورت تهاجمی و غافلگیرانه ، سرقت محسوب می شود . و مجازات آن 3 تا 15 سال حبس و 74 ضربه شلاق میباشد.

سرقت تعزیری ساده:

طبق ماده 661 قانون مجازات اسلامی، سرقت تعزیری ساده به صورت علنی و یا ربودن مال دیگری بدون اطلاع و رضایت وی انجام می شود . مجازات آن ، سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.

مجازات سرقت ادبی:

طبق ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان،و پدید آوردگان اثر،کپی و انتشار  و استفاده آثار ادبی بدون اجازه صاحب اثر ، سرقت محسوب شده و مجازات آن 6 ماه تا 3 سال می باشد.
کفالت تصادفات غیر عمد

اجاره سند برای تصادفات غیر عمد

اگر تصادف منجر به فوت و جرح سرنشینان باشد نباید خودرو ها را تا زمان بررسی توسط پیلیس جابه جا کرد . اما اگر خسارت مالی باشد رانندگان موظف هستند بعد از عکس برداری از صحنه تصادف خودرو را جابجا کنند و سد معبر نکنند.

قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن

قتل در تصادفات رانندگی، یکی از انواع قتل غیر عمد در قانون می باشد که ممکن است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده، اتفاق بیفتد و مجازات قتل در تصادفات رانندگی از شش ماه تا سه سال حبس و دیه است .  

سند اجاره ای برای وثیقه جرایم رانندگی

اجاره وثیقه برای تعزیرات

قرارکفالت و قرار وثیقه
اجاره وثیقه همه استان های کشور-2

فرق بین قرار وثیقه با قرار کفالت

 قرار کفالت بین کفیل و مرجع قضایی می باشد .مرجع قضایی با نظر دادستان قرار کفیل یا کفالت صادر می کند .کفیل کسی ست که که در دادسرا حاضر شده و تعهد می دهد که هر زمان قاضی محترم دستور حضور متهم را در دادسرا داد کفیل تا 30 روز فرصت برای تحویل متهم را  دارد.تعهد کفیل می تواند امضاء، فیش حقوقی ،سند ماشین ، سند ساختمان ،طلا و جواهرات باشد .
وثیقه مبلغ بالایی ست که نیازی به کفیل نیست به طور مثال در صورت چاقو کشی که سابقه جرم دارد قرار کفیل صادر  نمی شود . 
 
اجاره سند برای دعاوی حقوقی و کیفری
اجاره سند برای دعاوی حقوقی و کیفری بهار سند
بیشتر بخوانید
تهیه و اجاره سند و هرنوع وثیقه برای زندانی تعزیرات حکومتی ، تهیه سند برای افراد ممنوع الخروج که به هر دلیلی ممنوع الخروج شده اند ،سند اجاره ای برای کلیه مراجع قضایی در سراسرکشور
تهیه وثیقه ملکی با مبالغ بالا
تهیه وثیقه ملکی با مبالغ بالابهار سند
بیشتر بخوانید
تهیه واجاره سند، تامین وثیقه ، وثیقه ملکی با مبالغ سنگین برای آزادی زندانی و مرخصی زندانی در دادگاه های سراسر کشور به شرط آزادی زندانی انجام می شود.که در صورت آزادی مبلغ پرداخت می شود .
تهیه واجاره سند برای زندانی در دادگاه
تهیه واجاره سند برای زندانی در دادگاهبهار سند
بیشتر بخوانید
معتبرترین مشاور حقوقی برای آزادی زندانی در دادگاه های سراسر کشور و تهیه و اجاره سندو تامین هر نوع وثیقه باتایید کارشناسان دادگستری برای آزادی زندانی با ضمانت آزادی انجام می شود .
قبلی
بعدی

قاضی محترم برای چه جرم های وثیقه صادر می کند؟

قاضی محترم، وثیقه را به عنوان یک نوع تامین اجباری مالی صادر می کندتا در صورت ارتکاب جرم، فرد متهم در دادگاه حاضر شود. قاضی محترم می تواند برای جرم های مختلف وثیقه صادر کند، اما دلایل رایج شامل موارد زیر است :

1- جرائم جنایی : وثیقه ممکن است برای جرائم جنایی مثل قتل، خشونت، سرقت، تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر صادر شود. 

2- جرائم مالی : در مواردی که فرد متهم به جرائم مالی مانند کلاهبرداری، اختلاس، تقلب مالی یا پولشویی متهم شود. قاضی محترم ممکن است وثیقه صادر کند. 

3- جرائم غیر جنایی : در برخی حالات، قاضی محترم می تواند بای جرائم غیر جنایی نظیر خرابکاری، تهدید، تجاوز به حریم شخصی و اخلال در آرامش عمومی وثیقه صادر کند. 

4- خطر فرار : اگر قاضی محترم بیشترین احتمال فرار یا عدم حضور فرد متهم در دادگاه را می بیند، می تواند وثیقه را صادر کند تا اطمینان حاصل کند که فرد متهم در دادگاه حاضر خواهد شد. 

5- عدم پایبندی به قانون : اگر قاضی محترم معتقد باشد که فرد متهم به تکرار جرائم مشابه پس از آزادی شرطی خواهد پرداخت، ممکن است وثیقه را برای تضمین حضور دادگاه صادر کند.

مهم بودن صداقت و منافع عمومی در فرآیند تصمیم گیری قضایی نیز می تواند نقش داشته باشد. لازم به ذکر است که تعیین و مقدار وثیقه به تشخیص قاضی محترم و قوانین هر کشوری بستگی دارد. 

مقالات

آزادی با قرارکفالت​
مقاله
khatere-amoh

قرار کفالت

آزادی با قرارکفالت کفالت برای آزادی متهم یک مفهوم حقوقی است که به متهم اجازه می دهد تا با یک مبلغ پولی معین به عنوان

مطالعه بیشتر »

انواع سند اجاره ای برای شرکتها دولتی

برای شرکت ها، چندین نوع سند مختلف وجود دارد که هر کدام نقش و کاربرد خاصی دارند. در زیر به برخی از انواع سندهای شرکتی معمول اشاره میکنم:

1.شناسنامه شرکت:2.پروانه تاسیس:3. عقدنامه شرکا:4. استاتوت شرکت:5.تشکیل مجمع عمومی:6.صورتهای مالی: 

7.قراردادهای تجاری:

وثیقه برای سرمایه آزاد

وثیقه اجاره ای برای سرمایه آزاد

وثیقه اجاره ای یک نوع وثیقه است که برای افرادی که سرمایه آزاد دارند و قصد دارند یک ملک را اجاره کنند ، استفاده می شود. وثیقه اجاره ای به عنوان تضمینی برای صاحب ملک در نظر گرفته می شود که اگر مستاجر به تعهدات خود عمل نکند، مالک می تواند از وثیقه استفاده کند. 

برای سرمایه آزاد، وثیقه اجاره ای می تواند یک گزینه مناسب باشد، زیرا این افراد ممکن است به دنبال سرمایه گذاری در حوضه املاک باشند. با ارائه وثیقه اجاره ای، مستأجر نشان میدهد که تعهدات مالی مورد نیاز را برآورده کرده است و صاحب ملک با اطمینان بیشتری میتواند اجاره را به صورت بگیرد. 

برای دریافت وثیقه اجاره ای، معمولا باید یک مبلغ تضمین را پرداخت کنید. این مبلغ ممکن است نقدی یا به صورت یک سند مالی باشدف که به نام شماره در بانک یا سازمان مربوطه ثبت میشود. در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کند و هیچ مشکلی در طول دوره اجاره ایجاد نکند، وثیقه به او بازگردانده می شود. 

چه نوع وثیقه ای برای بانک معتبر می باشد:

وثیقه بانکی معمولا به منظور تضمین پرداخت وام ها و تعهدات مالی بانک استفاده می شوند. نوع وثیقه مورد نیاز بانک ممکن است بسته به نوع و مبلغ وام، شرایط قرارداد و سایت های بانکی متفاوت باشد. اینجا چند نمونه از وثیقه های بانکی رایج ذکر می شود:

1_ وثیقه نقدی: در این حالت، مبلغی از پول نقد به عنوان وثیقه به بانک واگذار می شود. بانک می تواند این مبلغ را به صورت پس انداز برای تامین وام یا به عنوان تضمین برای تعهدات مالی شخص در نظر بگیرد.

2- وثیقه ملکی: در این حالت، یک ملت(مانند خانه، زمین، آپارتمان و ….)به عنوان  وثیقه ارائه می شود. در صورت عدم پرداخت تعهدات مالی، بانک می تواند از ارزش ملک به عنوان جبران خسارت استفاده کند. 

3_ وثیقه سپرده گذاری: در این حالت، مبلغی از پول به صورت سپرده گذاری در بانک قرار می گیرد و به عنوان وثیقه استفاده می شود. معمولا بانک میزان قابل قبولی از سپرده را می پذیرد و به عنوان تضمین برای تعهدات مالی در نظر می گیرد. 

این فقط چند نمونه از وثیقه های بانکی معتبر هست و لازم به ذکر است که هر بانک می تواند سایت های خود را برای قبول وثیقه مشخص کند.