اجاره سند

اجاره سند

 اجاره سند هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد که شخص متهم و خانواده اش نتوانند برای آزادی موقت متهم، سندی را جهت ارائه به دادگاه تامین کنند. اجاره سند برای زندانی برای دادگاه ها و دادسرا های کل کشور برای تمامی جرم ها انجام می شود. خدمات سایت اجاره سند می تواند برای جرم های مختلف، سرمایه آزاد ،بانک،گمرک و…  استفاده شود و سندگذار در ازای اجاره سند از شخص مقابل هزینه ای به مدت مشخص شده و توافقی دریافت میکندکه این هزینه به ارزش ملک بستگی دارد.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

اجاره سند ارزان قیمت برای آزادی زندانی

وقتی شخص  اتهام به جرمی وارد دادگاه می شود تا مشخص شدن جرم و تکمیل پرونده نیاز به سند برای جلوگیری از ورود به بازداشتگاه دارد در صورت نداشتن سند می تواند از دفاتر اجاره سند برای آزادی زندانی تامین کند. اجاره سند برای  مرخصی زندانی برای جرم های مختلف انجام می شود.

قیمت و هزینه اجاره سند برای آزادی زندانی (هزینه اجاره سند برای وثیقه زندانی )

هزینه اجاره سند برای وثیقه زندانی و آزادی زندانی بستگی به مدت زمان اجاره ،مقدار قرار وثیقه و نوع ملک دارد که با توجه به ارزش ملک و مبلغ وثیقه درصد اجاره آن تعیین می شود و بیشترمواقع مدت زمان اجاره 1 سال است به طور مثال سند مسکونی 90 متری شش دانگ تهران ارزش بالاتری نسبت به سند مسکونی 90 متری در شهرستان و روستا را دارد پس قیمت اجاره سند با ارزش ملک تعیین می شود که بین7 درصد تا 12 درصداست و ما با بررسی پرونده متهم شما تلاش میکنیم کمترین درصد را برای شما در نظر بگیریم.نوع ملک و شرایط آن برای وثیقه گذاری از طرف قاضی محترم مشخص و تایید می شود.

شرایط ونمونه قرارداد اجاره سند ارزان قیمت برای وثیقه زندانی

دفتر اجاره سند ما برای اینکه مراحل اداری و قانونی کار را شروع کند نیاز به قرارداد دارد .قرارداد اجاره سند باید با رضایت کامل طرفین توافق شود این قرارداد به صورت خصوصی و موقت است فقط برای شروع رسیدگی به پرونده و سند گذاری ست.

قیمت اجاره سند

سند اجاره ای

سنداجاره ای یعنی سند ملکی  به عنوان اجاره در اختیار درخواست کننده قرار بگیرد. که شخص  می تواند برای دادگاه و دادسرا ، سرمایه آزاد،بانک ، کمرگ،بورسیه و… سند را اجاره کند یا اجاره دهد. مشخصات سند باید به صورت تک برگ و شش دانگ باشد.در بهارسند،سند اجاره ای برای دادگاه ها و دادسرا های سراسرکشور با کمترین مبلغ برای تمامی جرم ها امکان پذیرمی باشد.

تشریح سند و انواع سند شرایط اجاره سند

سند چیست ؟
سند یعنی نوشته ای که در هنگام دعوا یا دفاع استفاده می شود.سند نوشته ای معتبرکه قابل استناد است.سند نقش بسیار مهمی هنگام دفاع شخص از خود دردادگاه را دارد و مهم ترین دفاعی و اثباتی که در دادگاه مورد تایید است سند است.بهترین تعریف برای سند این است که در واقع سند دفاع از یک اثبات برای حق است  که سند ملکی برای وثیقه  شخص اموال منقول و غیر منقول خود را وثیقه قرار دهد .انواع سند و انواع معامله وجود دارد که شخص بر اساس شرایط خود از آن استفاده می کند.در این مقاله نحوه اجاره سند برای زندانی و دادگاه آشنا می شویم.

سند عادی 

سند قولنامه ای همان سند عادی می باشد ،سندی که به طور رسمی در اداره اسناد و توسط مامورین رسمی تنظیم نشده است و مامور سند هیچ دخالتی در تنطیم آن نداشته است در این صورت این سند رسمی نیست.سند عادی در واقع یک نوشته و توافق قراردادی ست بین دو نفر خریدار و فروشنده که در دفتر مشاوره املاک تنظیم می شود در واقع طرفین با رضایت خود متعهد می شوند.
سندعادی باید توسط فرد مورد اطمینان و سرشناس منعقد و امضاء شود تا از نظر قانونی محکمه پسند و بدون مشکل باشد.این نوع سنداز اعتبار کمتری نسبت به تک برگ دارد .برای اینکه از وضعیت ملک قولنامه ای مطمئن شویم باید از شهرداری استعلام بگیریم . 

سند رسمی 

نوشته ای ست که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد.برای اجاره سند جهت ارائه به  دادگاه سند رسمی مورد پذیرش دادگاه می باشد.

سند رسمی ثبتی
سندی که در اداره ثبت اسناد  طی مراحل قانونی توسط مامور رسمی اسناد تنظیم می شود . در واقع  سند وقتی اعتبار می گیرد که توسط  مامور رسمی دولت تنظیم شودکه باید دارای اطلاعات دقیق مشخصات صاحب ملک و  به همراه نقشه ملک می باشد.
ویژگی مهم سند رسمی 

یکی از مهم ترین ویژگی سند رسمی تنطیم سند با دخالت مامور رسمی که با رعایت کلیه مقررات صورت میگرد  ،سند رسمی بیشترین ارزش خود را از امضاء مامور رسمی می گیردزیرا مامور رسمی اگر سندی را تایید کند امضاء کرده و به ثبت می رساند.  مامور رسمی توسط قانون صلاحیتی طبق مقررات به وی داده می شود .اگر مامور رسمی مرز صلاحیت قانونی که به وی داده شده است را رد کند اعتبار صلاحیت از بین می رود .

اجاره سند ملکی 

سند ملکی توافق نامه بین خریدار و فروشنده برای خرید و فروش خانه است که دارای مشخصات ملک و صاحب ملک که شامل مشخصات کامل صاحب ملک، متراژ،نقشه جغرافیایی و.. می باشد که در اداره ثبت اسناد رسمی تنظیم می شود.سند ملکی جز اسناد رسمی محسوب می شود .سند ملکی میتواند برای سند اجاره ای استفاده شود .اجاره سند ملکی 

اجاره سند برای زندانی 

سند اجاره ای شش دانگ

سند ملکی دفترچه ای 
نوع قدیم سند به صورت دفترچه ای می باشد که به آن سند منگوله دار و سند عادی نیز گفته می شود .سند دفترچه ای که از اسمش می توان فهمید دارای چند برگه با سایز A5 به شکل دفترچه که برگه ها با یک نخ و تکه سرب به هم وصل شده اند که نشان پلمپ بودن آن است که  اداره ثبت اسناد آن را پلمپ کرده که تایید کند سند معتبراست . پلمپ برای اینکه روی سند جعلی انجام نشود صورت می پذیرد.سند دفترچه ای  دارای حدودا 30 برگه است که به صورت دستی نوشته می شود .اطلاعات تمامی مالکینی که از ابتدا تا آخر ملک را خریداری کردند در آن نوشته می شود چون به صورت دست نویس است امکان ناخوانا بودن و جعل زیاد است.

 

سند ملکی شش دانگ
سندی ست که تمام و کمال برای یک شخص است .سند شش دانگ برای انواع سند مثل تک برگ و منگوله دار استفاده می شود.شش دانگ یعنی مالک کل ملک فقط 1 نفر است . اگر  سه نفر مالک باشند و به یک میزان هزینه پرداخت کرده باشند 2 دانگ به نفرات تعلق می گیرد. به عبارت دیگر شش دانگ یعنی سند ملک به طور کامل مربوط به یک نفر می باشد.معتبرترین سندملکی سند شش دانگ می باشد. که به عنوان وثیقه ملکی استفاده می شود.

اجاره سند برای وثیقه زندانی

سند ملکی تک برگ 

دراین نوع سند ملکی که به صورت تک برگی و یک برگی است. برای جلوگیری از جعل سند طراحی شده است.  تمامی مشخصات دقیق ملک ذکر شده می شود نوع سند از امنیت بالایی برخوردار است زیرا دارای هولوگرام می باشد که به آن اعتبار می بخشد که در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد.
سند تک بگ جایگزین سند قدیمی دفترچه ای یامنگوله دار است به دلیل اینکه سند دفترچه ای به راحتی قابل جعل بودند .

این نوع سند کروکی موقعیت ملک زده می شود ولی سند قدیمی به دلیل عدم درج موقعیت جغرافیایی ملک با کروکی و جزئیات باعث ایجاد مشکلات جعل سند می شود
 برای انتقال تا ثبت جدید آپارتمان و ملک نیاز به سند تک برگ است.سند تک برگ که دارای پایان کار است موردپذیرش دادگاه  است.

اجاره سند
اجاره سند برای آزادی متهم

سند اجاره ای ارزان قیمت

ویژگی سند تک برگی

در سند تک برگی یا یک برگی  اطلاعات ملک به صورت کاملا سیستمی و یکپارچه در سراسر کشور با اطلاعات دقیق ملک و صاحب ملک که شامل اطلاعات ذیل می باشد درج می شود:
استان و شهرستان،ناحیه اصلی و فرعی،قطعه که ملک در آن قرار دارد .شماره ملک ،طبقه ،شماره ملک ،مساحت متر مربع ،بلوک ، تاریخ ملک نیز ثبت می شود.
سند تک برگ سیستمی باعث کمترشدن جعل سند می شود.
ثبت اطلاعات روی سند به صورت کامپیوتری یکپارچه می باشد و عدم ثبت دستی یکی از مزایای 
ثبت کروکی دقیق ملک به صورت جز به جز که اینکار باعث کاهش تعرض به ملک می شود
 ثبت به صورت شش دانگ عرصه و اعیان 
مشخصات مالک ملک شامل اطلاعات نام و نام خانوادگی ،نام پدر ،شماره شناسنامه یا شماره ثبت،شماره ملی ،محل صدور شناسنامه ،تاریخ تولد،و تابعیت ذکر شده است .
دریافت وام بانکی برای سند تک برگ . سند اجاره ای ارزان

اجاره سند تک برگی سند اجاره ای سند ملکی 

سند اجاره ای برای زندانی

برای دریافت سند جدید به صورت تک برگی ابتدا باید به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنید و مامور رسمی ثبت  استعلام مربوط به سند را که متوجه شوید سند فروخته شده یا در گرو دادگاه و بانک و … نباشد را انجام می دهدکه استعلام ممکن است تا 2 روز طول بکشد.


پس از استعلام و عدم مشکل ملک عوارض شهرداری باید پرداخت شود  پس از تسویه شهرداری صاحب ملک  مجدد به اداره ثبت اسناد مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت کند .
برای صدور سند تک برگی باید اصل سند و دفترچه به اداره ثبت ارائه شود اگر سند مفقود شد سند المثنی ارائه شود.

اجاره وثیقه برای آزادی زندانی

سند ملکی عرصه و اعیان
 عرصه قطعه زمینی ست که ساختمان و آپارتمان(تجاری مسکونی اداری …) بر روی آن ساخته  می شود و اعیان به تک تک  واحدهایی که روی عرصه ساخته می شود یا هر  نوع ساختمانی(تجاری،اداری ،مسکونی) که روی عرصه ساخته می شود .سند اعیان سندی ست متعلق به ساختمان که می تواند واحد های تجاری ،اداری  و… باشد .به سندی که به خریدار تحویل می دهند سند اعیان گفته می شود زیرا افراد تنها مالک واحد خودشان هستندنه عرصه

تفاوت عرصه و اعیان در چیست؟

سند اعیان سندی ست که واحد های ساخته شده است و عرصه به زمینی که ساختمان روی آن بنا شده است.
اجاره سند برای متهم

سند بنچاق 

بنچاق در گذشته بیشتر استفاده می شد یک سد مالکیت اندازه برگه A2  بود که پس ار تصویب قانون ثبت مورد استفاده قرار می گرفت .در زمان گذشته این بنچاق توسط افرادی که سواد داشتند نوشته می شد چون سند رسمی وجود نداشت که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود ارزش آن اندازه سند مالکیت بود و سند رسمی محسوب می شد. 

 

اجاره سند

اجاره سند ملکی برای وام ،اجاره وثیقه ملکی

سند قولنامه ای 

قولنامه یعنی عهد و پیمان ، یعنی عهدی که بین طرفین قرارداد که خریدار و فروشنده است .
سند تک برگ رسمی بهترین نوع سند است ولی گاهی به دلایلی نمی توانیم از سند رسمی استفاده کنیم و  سندی که به صورت رسمی نیست باید با توافق طرفین یعنی خریدار و فروشنده انجام می شود که اکثرادر دفتر مشاور املاک تنظیم می شود .

چه موقع از سند قولنامه ای استفاده می شود؟
مثلا اگر زمینی با کاربری کشاورزی و غیر مسکونی است و روی آن زمین مسکونی ساخته می شود چون با کاربری غیر قانونی ساخته شده برای این زمین نمی توان سند رسمی گرفت  حال صاحب ملک بخواهد این ملک را فروشد برای فروش باید معامله ی قولنامه ای صورت گیرد چون سند تک برگ رسمی صادرنمی شود و جریمه دارد .

 

سنداجاره ای برای دادگاه
سنداجاره ای برای دادسرا

فرق بین قولنامه و مبایعه نامه در چیست ؟
قولنامه یعنی قول و تعهد ولی مبایعه نامه یعنی قرارداد بیع یا قرارداد خرید و فروش است در واقع قولنامه وعده قرارداد است اما مبایعه نامه یک تعهد واقعی است و قرارداد اصلی می باشد.
نحوه تنظیم مبایعه نامه 
فروشنده و خریدار تعهداتی را قبول می کنند تا تنظیم سند رسمی به صورت مدرک قانونی دست طرفین باشد .

در آخر فرقی ایجاد نمیکند تا تنظیم سند به سراغ قولنامه میروید یا مبایعه نامه در هر صورت به جز شما باید شخص سومی به عنوان شاهد نیز امضاء کند که معمولا صاحبان بنگاه معاملاتی انکار را انجام می دهند که در صورت بروز مشکل به صورت بی طرف در دادگاه شهادت خواهدداد . 
برای استعلام سند ملکی اینجا کلیک کنید .  

اجاره سند 

اجاره سند در صورتی که متهم بنا به دلایلی در بازداشتگاه بوده و هنوز جرمی صادر نشده نیاز به سند  و وثیقه دارد ولی نمی تواند وثیقه فراهم کند اهمیت سند اجاره ای مطرح می شود.از این رو متهم و خانواده متهم مجبور به اجاره وثیقه از شخص ثالث در برابر دریافت مبلغ می کند  یعنی خانواده متهم مبلغی بابت اجاره سند و اجاره وثیقه به وثیقه گذار پرداخت می کند .

 

 چه کسانی نیاز به سند اجاره ای دارند ؟
متهمی که مشکل ارائه سند و وثیقه برای دادگاه ،دادسرا و مراجع قضایی دارند و نمی توانند تهیه کنند از دفاتر معتبر که اجاره وثیقه برای آزادی زندانی ارائه می دهند درخواست می کنند.

سند اجاره ای برای چه مواردی به کار می رود ؟ 

افرادی که به هر دلیلی ممنوع الخروج شده اند (بدهی ، مواد مخدر ، تعزیرات ،جرایم رایانه ای ،دعوا ،سرقت ، بدهکاری مالی ،آدم ربایی و … )
زندانی مالی
آزادی زندانی تعزیرات
آزادی زندانی قبل از تمام شدن حبس
زندانی مواد مخدر
درخواست وام از بانک 
مرخصی کوتاه مدت زندانی( در صورتی که متهم اجازه مرخصی دارد ) 
جرایم رایانه ای 
قتل غیر عمد 
تصادف
دعاوی کیفری و حقوقی 
اجاره وثیقه برای ارائه به دادگاه 
ضمانت بانکی 
سربازی 
متهمی که جرمش مشخص نیست 
پروند ه ای که در حال بررسی است
 

بهار سند برای چه شهرهایی سند اجاره می دهد؟ 

سند اجاره ای برای تهران و شهرستان های تهران ،وثیقه برای کرج ،سند برای مشهد ، وثیقه اجاره ای برای یزد ،اجاره وثیقه برای تبریز ،اجاره سند برای قزوین ،وثیقه اجاره ای برای کرمانشاه ، اجاره وثیقه برای لرستان ، وثیقه اجاره ای برای ایلام ، وثیقه اجاره ای برای کردستان،وثیقه اجاره ای برای اراک ، سند اجاره ای برای زنجان،سند اجاره ای برای اهواز ،سند اجاره ای برای یزد،سند اجاره ای ارزان برای اصفهان،اجاره وثیقه برای کرمان،اجاره سند ارزان برای قم. وثیقه اجاره ای برای همدان،اجاره سند برای رشت. و همه شهرهای اطراف استان های ذکر شده 

بهار سند به چه صورت به شما خدمات می دهد ؟

   ابتدا با شماره های 09303983863 -09190043549 – 02165834218 تماس گرفته و با کارشناسان ما مشورت کرده و به صورت حضوری  به دفترکار مراجعه کنید پس از  صحبت و بررسی پرونده در کمترین زمان با کمترین درصد با شما قرارداد می بندیم و کارشناس ما پس طی مراحل قانونی برگه آزادی برای متهم شما را می گیرد.

چه اسنادی برای آزادی معتبر است ؟ 

وثیقه جهت آزادی زندانی اموال منقول شامل :اشیاء ،ماشین ،کشتی ،طلا و …  واموال  غیر منقول شامل:سند ملکی، زمین و …
 

ما تا چه مبلغ وثیقه برای اجاره داریم ؟ 

ما در بهارسند شرایطی فراهم کردیم که شما پس از مراجعه به دفتر کار ما از مبلغ 200 میلیون تا 600 میلیارد وثیقه برای آزادی زندانی متهم در کمترین زمان و کمترین قیمت برای تمامی استان های کشور برای هر نوع جرم فراهم کنیم .

مراحل دریافت سند اجاره ای به چه صورت است ؟ 

-مراجعه حضوری به دفتر ما و بستن قرارداد توافقی بین وثیقه گذار و متهم یا خانواده متهم و امضاء طرفین 
-پس از قرارداد ارائه سند وثیقه گذار به بازپرس و دادگاه 
-پس از بررسی سند  نامه نیابت از دادسرا  و قاضی برای کارشناسی سند صادر می شود .
-پس از کارشناسی سند و تایید ارزش ملک مجدد از سمت کارشناس به مرجع قضایی نامه تایید سند صادر می شود.
-مرجع قضایی دستور بازداشت وثیقه را صادر می کند .
 -نامه بازداشت به همراه سند تحویل دفتر ثبت اسناد می شود.

– دفتر اسناد پس از تایید و اطلاع از پذیرش سند به مراجع قضایی ، قاضی محترم نامه آزادی را صادر می کند.

قرارداد اجاره سند برای آزادی زندانی جرم است؟ 

با توجه به ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند نافذ است .

هزینه اجاره سند

هزینه اجاره سند بستگی به نوع و ارزش ملک و محل ملک، مدت زمان اجاره ملک دارد که حدود 8درصد تا 12 درصد محاسبه می شود.

چرا به بهار سند اعتماد کنید ؟

شما پس از مشاوره تلفنی ،به دفتر کار مراجعه کرده و قرارداد می نویسید و ما تا آزادی متهم هیچ مبلغی از  شما دریافت نمی کنیم تا نامه آزادی صادر شود .

پس از قرارداد و صدور نامه نیابت و ارائه سند به دادگاه و انجام مراحل قانونی بازداشت وثیقه صادر می شود و شما پس از نامه آزادی مبلغ پرداخت می کنید .
بهارسند با بیش از 10 سال در زمینه اجاره سند و تامین وثیقه ملکی شش دانگ  بدون پیش پرداخت و با اطمینان کامل می توانید وثیقه اجاره کنید.

ارائه وثیقه ملکی با مبالغ میلیاردی 

اجاره سند،اجاره وثیقه ملکی با مبالغ سنگین برای آزادی زندانی جهت ارائه به دادگاه،دادسرا ،مراجع قضایی از مبلغ 200 میلیون تا 600 میلیارد داشته باشید.بهار سند مبالغ سنگین 

میلیاردی را به صورت کاملا فوری ارائه می دهد.

اجاره کردن وثیقه ملکی 

 وقتی شما برای آزادی متهم نیاز به سند دارید ولی نمی توانید فراهم کنید می توانید پس از تحقیق از دفاتر معتبر وثیقه اجاره کنید و در دام فریبکاران نیافتید . 

مراحل آزادی متهم با قرار وثیقه 

 وقتی متهم در دادگاه حاضر می شود و قاضی حکم بازداشت جهت بازرسی بیشتر پرونده و آزادی موقت قرار وثیقه صادر می شود.قرار وثیقه از سمت مقام قضایی برای این است
که متهم به جای بازداشت موقت تا بررسی پرونده در خارج از زندان باشد و برای رفع اتهام از خود تلاش کند که مدت بررسی پرونده به نوع جرم و شدت جرم دارد . 

همان طور که گفته شد اگر متهم دسترسی به وثیقه نداشته باشد می تواند از دوستان و آشنایان  و یا از دفاتر قابل اطمینان در خواست سند اجاره ای کند . 

مراحل مرخصی زندانی 

زندانی با توجه به جرم ارتکابی ،سوابق حبس و با ضمانت مناسب بانظر مقام قضایی می تواند به مرخصی برود .که ضمانت شامل وثیقه ملکی ، فیش حقوقی ، کفیل که   
 با این ضمانت می تواند بر اساس شرایط چند روز در ماه به مرخصی برود . 
 

ضمانت برای اجاره سند برای آزادی زندانی می تواند یکی از موارد زیر باشد : 

چک صیاد
سفته با امضای 2 ضامن معتبر
جواز کسب معتبر و فعال 
کارمند دولتی 
 

جهت اجاره سند برای آزادی زندانی ،سند اجاره ای برای دادگاه ویژه روحانیت. اجاره سند برای زندانی تعزیرات ، اجاره سند برای وام بانکی .  اجاره سند برای افراد ممنوع الخروج با شماره 09190043549  تماس حاصل نمایید.

اجاره سندارزان قیمت

اجاره سند بدون پیش پرداخت

 

اجاره سند مسکونی در تهران 

وظایف بازپرس و قاضی محترم تحقیق به موجب ماده 3 قانون اصلاح قانوندر دادگاه های عمومی و انقلاب انجام تحقیقات بررسی و نظارت به پرونده کلیه جرایم به عهده ی بازپرس پرونده می باشد . جرائمی که صلاحیت دادگاه های کیفری نیست دادستان به تبع او  دادیاران که دارای کلیه وظایف و اختیارات بازپرس می باشند . بنابراین مقامات دادسرا ارجاع وتشکیل پرونده تحقیق امور کیفری را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هیچگونه تحقیقی انجام نشود . 

سند اجاره ای ارزان قیمت

پس از پایان تحقیقات بازپرس اخرین دفاع متهم را با اظهار عقیده خود را به صورت کتبی نزد دادستان می فرستد.در صورتی که بازپرس برای متهم جرمی صورت نگرفته و دلایلی باری ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب صادر و در صورت عقیده بر مجرم بودن متهم قرار مجرمیت درباره وی صادر می شود .

اجاره سند ملکی برای وام

اگر مجرم در آخرین دفاع دلیل موثری که ارائه دهد بازپرس موظف است رسیدگی کند .وقتی دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرم بودن متهم موافق باشد پرونده از طریق بازپرسی به دادگاه انتقال می دهد . در صورت توافق به عدم مجرم بودن متهم دستور آزادی صادر می شود . 
اگر بین بازپرس و دادستان توافق به مجرم و عدم مجرم بودن وجود داشته باشد برای  رفع  اختلاف در دادگاه عمومی و انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد . 
اجاره سند تک برگ

چند نکته مهم در مورد قرار وثیقه :
قرار وثیقه یکی از قرارهای کیفری که در قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب صادر می شود . یکی از قرار های وثیقه شدید است و همچنین معتبرترین قرارها نیز حساب می شود .
در هیچکدام از قرارها ، مالی در اختیاردادسرا قرار نمی گیرد اما در قرار وثیقه سند مالکیت در اختیار دادسرا قرار می گیرد که میزان وثیقه از سوی مراجع محترم قضایی با توجه به جرم ارتکابی صادر  می شود . 

همراه شما خواهیم بود:
 در خدمت شما هستیم که به شما کمک کنیم مشکلاتی که ممکن است با یک مشاوره کوتاه حل شود شما را همراهی کنیم ، که با یاری خدا در امر آزادی و برگشت متهم به آغوش خانواده در این کارخیر در کنار شما عزیزان باشیم .سند هایی که ما به صورت اجاره در اختیار شما قرار می دهیم کارشناسی شده و به صورت معتبر و قیمت آن مشخص است.
نکته قابل ذکر این است که اگر شما قصد اجاره سند ندارید می توانید از کارشناس ما مشاوره رایگان بگیرید . پس از بررسی پرونده یکی از کارشناسان ما به عنوان مشاور از ابتدا تا انتهای کار در کنار شما خواهد بود .

سند اجاره ای با پایان کار : 

اسنادی که ما اجاره می دهیم به صورت شش دانگ عرصه و اعیان به همراه پایان کار و کارشناسی شده آماده جهت ارائه به دادگاه های کل کشور با کارشناس معتبر می باشد . 

سند اجاره ای برای رفع ممنوع الخروجی برای مشمولان سربازی و بدهی : 

گروه مشاوران بهارسند افرادی که به هر دلیلی ممنوع الخروج شده اند را آزاد می کنند افرادی که پس از رفع ممنوع الخروجی از کشور خارج می شوند باید تا 6 ماه به کشور باز گردند . 
ما می توانیم مشکل شما را صبورانه و با دلسوزی حل کنیم تا به شما این اطمینان خاطر را دهیم که شما بر اثر نداشتن تجربه کافی در دام فریبکاران و کلاهبرداران و افراد سودجو نیفتید. 

اجاره سند شش دانگ معتبر مسکونی

تعریف دیگر از سند سند یعنی نوشته ای که نشان دهنده مالکیت یک ملک است که می توان از آن به عنوان ضمانت استفاده کرداین ضمانت می توان برای آزادی زندانی در بازداشتگاه و مرخصی زندانی همه دادگاه ها و دادسرا ها که به هر دلیلی دستگیر شدند یا گرو گذاشتن در گمرک ،افراد ممنوع الخروج ،سربازی  و …باشد  اگر در توامی موارد ذکر شده شخص دارای سند نباشد و دچار مشکل شده باشد باید از شخص دیگری کمک بگیرد . 

هنگامی که این سند برای دادگاه  و دادسرا استفاده می شود  که عنوان قرار وثیقه ، سند ملکی باشد که در این صورت شخص باید سند ملکی جهت آزادی به دادگاه ارائه دهد .اگر متهم وثیقه نداشته باشد باید از شخص دیگر کمک بگیرد آن شخص میتواند اطرافیان متهم باشد یا دفاتر اجاره سند معتبر باشد .  

اجاره سند برای زندانی سرقت

سنداجاره ای برای زندانی سرقت

در دفتر بهار سند امکان اجاره سند برای زندانی سرقت وجود دارد که شما باشماره های ذکر شده تماس حاصل نمایید و مبلغ قرار وثیقه را اعلام نمایید و ما شما را راهنمایی کرده وبه مدت 1 سال سند در اختیار شما میگذاریم.مجازات سرقت بدترین مجازات را در قانون اسلامی دارد.


سرقت چیست؟
سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است که قانون گذار شرایط زیادی را بیان نموده است.جابه جا کردن و برداشتن مال و هم چنین پنهانی بودن عمل دزدیدن است.
سارق یعنی شخصی که مال را دزدیده است باید مال را به صاحب اصلی آن برگرداند در صورتی که اصل مال موجود نباشد باید قیمت آن را پرداخت کند. قیمت مال دزدیده شده بر اساس قیمت روز می باشد که سارق می تواند هدف زیادی از دزدیدن مال داشته باشد.

اجاره سند ملکی 
سندی که حاوی همه ی مشخصات ملک مانند متراژ،محل دقیق، پلاک ،تصویر نقشه می باشد که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

 چرا شما به مشاوره نیاز دارید؟

زیرا ممکن است شما چند روز وقت گذاشته و هزینه کرده باشید و مسیر را اشتباه طی کنید (مسیر اشتباه ممکن است حقی را ناحق کند) برای جلوگیری از این مشکلات شما بهتر است با یک مشاور و کارشناس با تجربه بهترین راه و مسیر را طی کنید. ما به شما کمک میکنیم که به طور کاملا رایگان به صورت حضوری و غیرحضوری با کارشناسان ما مشورت کرده و بهترین راه را انتخاب کنید.

شرایط سندگذاری 
1-مراجعه به دفتر و مشاوره و قرارداد به صورت توافقی 
2-بردن سند تک برگ و شش دانگ به دادگاه یا دادسرا
3-کارشناسی سند از لحاظ ارزش مالی سند که باید با قرار وثیقه یکسان باشد.
4-پس از تایید کارشناسی نامه آزادی صادر می شود و متهم آزاد می شود.

اجاره سند برای وام

مزایای اجاره سند ارزان

گرو گذاشتن سند ملکی برای ضمانت به دلایل مختلفی ممکن است صورت بگیرد که مقام قضایی جهت حضور مجدد و به موقع متهم در دادگاه درخواست سند ملکی از خانواده متهم می کند.رسیدگی به هر پرونده روند قانونی خود را داردکه بهتر است با وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید.
سند ملکی به اندازه خسارت وارد شده صادر می شود یعنی سند ملکی در صورت فرار متهم جبران خسارت صورت گیرد بنابراین سند ملکی که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده باید با قرار وثیقه یکسان باشد. در صورتی که متهم نتواند وثیقه بگذارد به بازداشتگاه منتقل می شود و پس از وثیقه گذاری اگر متهم خود رادر زمان تعیین شده معرفی نکند سند ملکی توقیف وضبط میشود.سند ملکی می تواند به نام شخص متهم نباشد و هر کسی وثیقه گذاری کند و همینطور از دفاتر اجاره سند کمک بگیرد و متهم به طور موقت ازاد شود.

ممکن است افراد هنگام مراجعه به دادگاه احضار می شوند برای  تکمیل پرونده و انجام تحقیقات به منظور تضمین حضورمتهم در دفعات بعدی دادگاه قاضی محترم قرار وثیقه صادر می کند که ما در بهارسند به شما کمک می کنیم اگر دسترسی به سند جهت وثیقه را نداشتید سند برای اجاره  خدمت شما ارائه می دهیم.

وثیقه به عنوان تامین کیفری 
طبق ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری برای دسترسی متهم و جلوگیری از پنهان شدنش قاضی محترم پرونده یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر می کند.
طبق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری اگر التزام  به حضور متهم در دادگاه شده ولی متهم حاضر نشد با دستورقضایی قرار وثیقه ای که به عنوان تعهد گذاشته شده است ضبط می شود و در قرار کفیل به کفیل مدت 20 روز مهلت داده تا متهم را تحویل دهد و درغیر این صورت باید مبلغ وجه الکفاله را پرداخت نماید.

آزادی زندانی با قرار وثیقه 
قرار وثیقه مبلغ مالی به صورت منقول وغیر منقول می باشد که درقبال آزادی زندانی در اختیار دادگاه قرار می گیرد به این معناست که فرد مجرم تا مشخص شدن تکلیف پرونده  آزاد خواهد بود.

 

نحوه مشاوره حضوری و غیر حضوری 
آدرس دفتر :

تهران – بزرگراه فتح -کیلومتر 5 

شماره تماس : 02165834218

09303983863-09190043549

شماره واتساپ :09303983863

سایت : https://baharsanad.ir

 اکانت اینستاگرام https://www.instagram.com/baharsanad.ir
برا

تماس بگیریدمشاوره بگیرید