جستجو کردن
Close this search box.

اجاره وثیقه برای آزادی زندانی

وثیقه چیست ؟

وثیقه به معنی استوار ،پیمان،محکم کاری کردن،تعهد، سند می گویند . وثیقه مالی ست منقول  غیر منقول که وام گیرنده تحت ضمانت در اختیار وام دهنده می گذاردکه اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام دهنده بتواند طلب خود را وصول کند.وثیقه برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می شود .
وثیقه معنی تضمین را نیز دارد  که در حقوق مدنی  وثیقه شامل رهن و معاملات با حق استرداد می باشد. معنی دیگر وثیقه در قانون کیفری به معنای قرارهای تامینی به کار می رود .

[اجاره وثیقه برای آزادی زندانی به معنای ارائه یک مبلغ پول یا دارایی ارزشمند به عنوان ضمانت برای آزادی زندانی می باشد.]

 بنابراین اجاره وثیقه برای زندانی می تواند حکم آزادی باشد و دادگاه بر اساس جرم و شرایط دادگاه وثیقه مشخصی را تعیین می کند . 

اجاره وثیقه برای ضمانت آزادی زندانی در سراسر ایران – اجاره وثیقه برای آزادی زندانی- اجاره وثیقه فوری و بدون پیش پرداخت برای آزادی زندانی

در بند 4 ماده 132 وثیقه شامل :
وجه نقد ، ضمانت بانکی ،مال منقول و غیر منقول می باشد که متهم به اختیار خود با توجه به میزان تعیین شده از سوی مراجع قضایی یکی از موارد ذکر شده را به عنوان وثیقه می گذارد و در غیر این صورت بازداشت می شود .اگر مراجع قضایی برای اینکه فرد متهم بازداشت نباشد  تا پرونده تکمیل شود برای جلوگیری از فرار و در دسترس بودن متهم قرار وثیقه صادر می شود که وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیر منقولی است که در ازای آزادی فرد بازداشتی و زندانی در دادسرا قرار می گیرد .اجاره وثیقه برای آزادی زندانی دارای شرایطی می باشد که در مطالب پایین گفته می شود.

اجاره وثیقه برای آزادی متهم

وثیقه گذاشتن دارای شرایطی می باشد :
متهم هم می تواند خودش وثیقه بگذارد و هم شخص دیگری جهت ارائه وثیقه معرفی کند .
مبلغ وثیقه نباید کمتر از خسارت وارد شده باشد . پس از وثیقه گذاشتن اگر متهم در زمان تعیین شده در دادگاه حاضر نباشد وثیقه ضبط می شود . در صورت فوت وثیقه گذار وثیقه منفی می شود و باید وثیقه دیگری به دادگاه ارائه شود .
در صورتی که متهم قادر به تهیه وثیقه برای ضمانت نمی باشد ما می توانیم در زمینه اجاره وثیقه جهت اجاره وثیقه ، وثیقه ملکی ، وثیقه برای آزادی زندانی، وثیقه برای رفع ممنوع الخروجی ، وثیقه تعزیرات مرخصی و آزادی زندانی به شما کمک کنیم . 

وثیقه برای زندان ؟

وثیقه در اصطلاح حقوقی به معنی پرداخت یا تعهد مالی است که به عنوان یک نوع تضمین برای آزادی موقت فرد از زندان استفاده میشود .

به طور کلی ، وثیقه به معنی پرداخت وجه نقد یا دارایی قابل تبدیل به وجه نقد به مقداری مشخص است که به عنوان تضمین در قبال آزادی فرد از زندان تعیین میشود . درصورتی که فرد بتواند وثیقه را پرداخت کند ، قوانین بسیاری اجازه میدهند که فرد به طور موقت آزاد شود. با این حال ، اگر فرد به قول خود عمل نکند و در دادگاه حاضر نشود ، وثیقه از دست می رود و باید به پرداخت جریمه یا به سرقت رفته به  دولت بپردازد .

استفاده از وثیقه برای آزادی موقت از زندان در بسیاری از کشور ها قابل اجرا است ، با این حال ، هزینه و مقدار وثیقه بستگی به جرمی که فرد متهم به آن شده است و تعین توسط دادگاه دارد . همچنین ، در برخی موارد ، افرادی که به جرم خطرناک یا جرم های سری متهم شده اند ، امکان پرداخت وثیقه را ندارد .

قرار وثیقه در چه صورت صادر می شود ؟
وثیقه در واقع ازای فرد بازداشتی  و زندانی در گرو دادسرا قرار می گیرد.
هنگامی که قاضی پرونده برای بررسی و تحقیق بهتر پرونده برای آزادی و بازداشت نشدن متهم قرار وثیقه صادر می کند که به شرط وثیقه هر زمان احتیاج شد متهم در دسترس باشد . اجاره وثیقه جهت آزادی زندانی به عنوان ضمانت انجام می شود.که در صورت نداشتن وثیقه باید جهت اجاره وثیقه برای آزادی زندانی اقدام کند . 

وثیقه از طرف کدام مرجع صادرمی شود ؟ 
هنگامی که متهم در دادگاه حاضر می شود پس از مشخص شدن اتهام مراجع قضایی درخواست وثیقه برای ضمانت می کند که این ضمانت می تواند سند یا وثیقه باشد. وثیقه می تواند اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد باشد که میزان آن بستگی به جرم ارتکابی و نوع مجازات و شدت خسارات از طرف مرجع محترم قضایی، دادگاه، دادسرا تعیین می شود. مقام قضایی از متهم می خواهدبه عنوان ضمانت مالی را اعم از منقول و غیر منقول، وجه نقد یا ضمانت بانکی به عنوان وثیقه قرار دهد. مقام قضایی پس از امضاء وثیقه گذار خود نیز جهت آزادی امضاء میکند در صورت عدم پذیرش وثیقه گذار بازداشت متهم صادر می شود. متهم تا معرفی و سپردن وثیقه به بازداشتگاه منتقل می شود.

 

اجاره وثیقه برای آزادی

نوع میزان وثیقه
نوع وثیقه به عهده متهم است و مقام قضایی نمی تواند متهم را محدود به وثیقه خاصی کند.
میزان وثیقه به عهده مقام قضایی ست و که بستگی به جرم و شدت و میزان خسارت و شرایط موجود دارد .

رفع مسئولیت وثیقه گذار
وثیقه گذار میتواند با تحویل متهم به مراجع قضایی وثیقه خود را آزاد نماید و رفع مسئولیت کند در صورت عدم تحویل متهم ،وثیقه گذار نمیتواند رفع مسئولیت کند .

ضبط وثیقه
وقتی مرجع قضایی متهم را احضار میکند در صورت عدم حضور بدون عذر موجه به وثیقه گذار اخطار داده می شودکه طی یک ماه آینده متهم را تحویل دهد و در صورت عدم تحویل وثیقه ضبط می شود اگر بازپرس پرونده متهمی که به قرار وثیقه آزاد می باشد را به دادگاه احضار کند ومتهم در زمان مشخص شده حضور نیابد وثیقه مورد ضبط قرار می گیرد .

هر گاه مال مورد نظر مزایده . خریدار نداشته باشد محکوم له میتواند مال دیگری را از محکوم علیه جهت توقیف و مزایده معرفی کند. یا معادل طلب خود از اموال مزایده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده کند.

رفع ضبط وثیقه
در صورتی که متهم پس از صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان در مرجع قضایی حضور یابد و یا وثیقه گذار وی را تحویل دهد دادستان با رفع ضبط وثیقه دستور یک چهارم وجه را صادر می کند.

اجاره وثیقه برای آزادی زندانی 
قرار وثیقه در چه صورت صادر می شود؟
قرار وثیقه در طرف کدام مرجع صادر می شود؟
رفع مسئولیت وثیقه گذار

آزادی زندانی با قرار وثیقه صدور قرار وثیقه برای آزادی زندانی

اجاره وثیقه آزادی

اجاره وثیقه برای آزادی زندانی 

اجاره سند زمانی انجام می شود که متهم به مراجع قضایی احضار می شود و بازپرس پرونده برای تکمیل تحقیقات برای ضمانت حضور متهم در جلسات بعدی دادگاه و یا آزادی متهم از بازداشتگاه اقدام به صدور قرار وثیقه نماید.در صورتی که متهم توانایی تهیه سند برای تحویل به دادگاه را ندارد از افراد مورد اطمینان مراجعه و در خواست اجاره وثیقه ،سند اجاره ای  درخواست کنید.

اجاره وثیقه مناسب کدام یک از جرم ها می باشد؟
هنگامی که متهم در دادگاه حاضر می شود پس از مشخص شدن اتهام مراجع قضایی درخواست وثیقه برای ضمانت می کندکه این ضمانت می تواند سند یا وثیقه باشد. زمانی که متهم به هر جرمی از جمله :زندانی تعزیرات،زندانی مواد مخدر ، زندانی بدهی ،زندانی چک برگشتی ، زندانی مهریه ،زندانی سرقت ،دعاوی کیفری ، جرایم رایانه ای ، زندانی کلاهبرداری ،قتل غیر عمد و…

وثیقه زندانی
اجاره وثیقه زندانی

 قیمت اجاره وثیقه برای آزادی زندانی  

سوالی که پیش می آید هزینه اجاره سند چقدر است؟ و چگونه حساب می شود ؟
 تخمین هزینه اجاره وثیقه به نوع و ارزش سند و مدت زمان اجاره دارد.
قیمت اجاره سند معمولا با توجه به ارزش سند مشخص می شود . 

اجاره وثیقه برای آزادی زندانی

ما این امکان را فراهم کردیم برای آزادی زندانی و بازداشتی ،اجاره سند ، اجاره وثیقه برای آزادی زندانی نیاز هر نوع وثیقه و سند با هر نوع قیمتی از 200 میلیون تا 600 میلیارد می باشید در کمترین زمان با کمترین هزینه فراهم کنیم .

کارشناسان ما بیش از 10 سال سابقه در این کار آزادی زندانی را تضمین کرده و معتبرترین سند را برای شما فراهم می کند . 
برای مشاوره رایگان با شماره های09303983863 و 02165834218 تماس بگیرید و شرایط پرونده متهم را اعلام کنید کارشناس ما بررسی و تحلیل کند و پیگیری کار انجام شود و آزادی زندانی صورت بگیرد.

وثیقه اجاره ای برای آزادی زندانی 

جلب متهم با برگه جلب به عمل می آید در برگه جلب مشخصات متهم و علت جلب نوشته شده توسط بازپرس امضا ء شده است .مامور جلب از متهم می خواهد که نزد بازپرس حاضر شود اگر متهم حضر پیدا نکرد با کمک سایر مامورین متهم را تحویل می دهد. در صورت فرار متهم برگه جلب در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را پیدا کردند تحویل بازپرس دهند . 

 

اجاره وثیقه برای مرخصی زندانی 

پاسداران انقلاب بدون اجازه دادستان دستگیری و اجازه ورود به خانه کسی را ندارند در صورت انجام این کار بدون اجازه دادستان جرم حساب می شود . اگر متهم کارمند دولت باشد با اجازه مافوق وی باید دستگیری صورت بگیرد. اگر متهم شاغل نظامی باشد بازداشت وی باید با دستور شورای انقلاب انجام شود . 
اگر در مورد متهمی که ممکن است فرار کند و نباید به هیچ وجه این اتفاق بیفتد بدون دستور دادستان اجاره دستگیری دارند .

اجاره وثیقه برای آزادی متهم 

اگر متهم در مدت تعیین شده نتوانند تحویل دهند علت عدم دستگیری را گزارش می کنند .اگر متهم در جایی مخفی شده یاشند با حکم ورود از مقام قضایی میتوانند وارد آن محیط شده و متهم را جلب کنند . متهم پس از بازداشت سریعابه بازپرس و در صورت عدم دسترسی به بازپرس ، جانشین بازپرس تحویل دهند و در غیر این صورت علت عدم تحویل باید در پرونده ذکر شود .جلب باید در روز انجام شود در موارد فوری و استثنا در شب انجام می شود . 

اجاره وثیقه برای مرخصی زندانی 

آیین دادگستری کیفری : 
مجموعه مقرراتی که برای کشف جرم و متهم مجرم اختیارات قضایی وضع شده است . یکی از مهم ترین آیین دادرسی کیفری ، تعقیب کیفری است. برخی حقوق دانان معتقدند با احراز وقوع جرم دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تعقیب دعاوی عمومی اتخاذ نماید . در آیین دادرسی کیفری قانون گذار از عبارت تعقیب متهم به جای تعقیب مجرم استفاده کرده زیرا اول اتهام اشخاص رسیدگی می شود سپس اگر اتهام وارد باشد مجرمیت متهم ثابت می شود . 

آیین دادرسی کیفری یک فعاتیت رسمی است که واقعیت ارتکاب جرم را تایید میکند و اجازه میدهد تا رفتار تنبیهی یا توانبخشی مجرم صادر شود .

اهداف آیین دادرسی کشوری 
حفظ و صیانت از مصالح کشوری 
رعایت حقوق متهم متضرر از جرم 
تفکیک اتهانات صحیح از تعقیبات صحیح  و نارو 
پیشگیری از اتهامات قضایی

 

چند نکته در مورد مقامات قضایی : 
1- بی طرفی  2- استقلال کامل  3-رسیدگی در کوتاه ترین زمان 
1-اصل بی طرفی نسبت به اشخاص موجود در پرونده 
2-اصل استقلال عدم وابستگی قضات در درون قوه قضایی و سایر قوا 

رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی کیفری اعم از :
کشف جرم 
تعقیب متهم 
رسیدگی به جرایم 
صدور اجرای احکام 

اتهام ثابت نشود :
اگر اتهام وارد شده ثابت نشود تا مراحل تحقیقات به مدت مشخص بستری می شود قرار وثیقه برای این صادر می شود که متهم تا اتمام تحقیقات در بازداشتگاه خواهد بودکه باعث ایجاد مشکلات روانی برای متهم و خانواده وی وثیقه ای جهت ضمانت صادر می شود . 

اجاره سند برای آزادی : جهت جلوگیری از پنهان شدن یا فرار متهم 
اجاره سند برای مرخصی زندانی : محکوم حبس ابد ، حبس تا 15 سال که 2 سال خود را گذرانده است . 
اجاره سند برای اخد نمایندگی :دفاتر پلیس +10 ، پیشخوان دولت ، افتتاح فروشگاه یا نمایندگی فروش سیم کارت 
در واقع وثیقه یکی از راه هایست که متهم به صورت موقت بیرون از دادگاه باشد تا پرونده تکمیل شود. 

اطمینان به ما 
دفتر ما جهت اطمینان خاطر خانواده متهم مبلغی قبل از آزادی زندانی دریافت نمی کند شما می تواند با خیال آسوده  به دفتر ما مراجعه کرده و کارهای آزادی را به ما بسپارید . مبلغ سند های موجود در دفتر ما از 150 میلیون تا 600 میلیارد می باشد که پس از نامه آزادی شما مبلغ توافقی را پرداخت می کنید . 

 

اجاره وثیقه برای آزادی زندانی 

برای چه مواردی می توان از وثیقه استفاده کرد ؟
زندانی تعزیرات – مواد مخدر – دعوا – سرقت – مهریه -جرایم پزشکی – جرایم رایانه ای – دادگاه ویژه نظامی – دادسرای فزهنگ و رسانه – دادگاه ویژه روحانی، برگشت چک ، زندانی مالی ،سرمایه آزاد ، جرایم کیفری ، دادگاه اطفال و نوجوانان ، وام ، بورسیه تحصیلی، کالای قاچاق ، جرائم اقتصادی و … استفاده کرد

اجاره وثیقه برای آزادی زندانی 

حال این سوال پیش می آید اگر شخص سند نداشته باشد باید چه کار کند ؟آیا راهی وجود دارد؟
در جواب این سوال باید گفت بله وقتی خود شخص متهم وثیقه نداشته باشد می تواند از شخص ثالث درخواست وثیقه کند حال این شخص ثالث می تواند اقوام و آشنای آن شخص باشد یا دفاتر اجاره سند باشد . پس از تحقیق در مورد دفاتر اجاره سند دفتر معتبری را انتخاب کرده  و درخواست وثیقه کند . 

 

آیا مبلغ وثیقه می تواند  از قرار وثیقه پایین باشد ؟ 

خیر مبلغ وثیقه  نمی تواند از مبلغ قرار کمتر باشد ولی اگر مبلغ وثیقه بیشتر ازمبلغ قرار باشد اشکالی ندارد . 
اجاره وثیقه برای آزادی متهم

آیا شخصی که در زندان است می تواند از وثیقه جهت مرخصی استفاده کند؟ 
بله شخصی که حبس ابد یا 15 سال حبس دارد اگر 3 سال از حبس خود را گدرانده باشد می تواند از وثیقه برای مرخصی استفاده کند . 

سند جهت وثیقه باید چه مشخصاتی داشته باشد :
سند باید به صورت تک برگ شش دانگ عرصه و اعیان باشد و آزاد باشد یعنی در گرو بانک ،دادگاه و غیره باشد . 

اگر متهم نتواند هیچ وثیقه ای تهیه کند چه می شود ؟ 
متهم تا اتمام تحقیقات به بازداشتگاه منتقل می شود و اگر حکم صادر شده مشخص کند که متهم مجرم است به زندان منتقل می شود . 

وثیقه برای آزادی زندانی
اجاره وثیقه برای مرخصی زندانی
وثیقه اجاره ای

اجاره سند مشمولان سربازی

اجاره وثیقه برای مشمولان سربازی
مشمولان سربازی و اشخاصی که به هر دلیلی (مالی،شکایت قضایی) امکان خروج از کشور را ندارند بایستی مبلغی را تحت عنوان وثیقه خروج از کشور نزد سازمان نظام وظیفه به امانت بگذارند و در زمان مشخص شده در کشور حضور پیدا کند و مبلغ آزاد شود. وثیقه خروج از کشور بر اساس نیاز هر فرد متفاوت است و بر مبنای موقعیت آن شخص و مدت زمان خروج از کشور مشخص می شود. 

اجاره سند برای مشمولان سربازی در تهران

چرا باید وثیقه خروج از کشور گذاشته شود؟
زیرا اشخاصی که به دلایل زیر امکان خروج از کشور را ندارند:
مشمولان سربازی 
افرادی که بدهی بانکی دارند
افرادی که از شکایت قضایی دارند
سفرهای زیادی،سفرهای سیاحتی،سفرهای ورزشی ،مطالعات،کاری

 

سند اجاره ای برای مشمولان سربازی

حال این سوال پیش می آید اگر این افراد بخواهند از کشور خارج شوند چه باید کنند؟
این افراد باید بر اساس مبلغی که مراجع قانونی تعیین می کنند سند ملکی  یا وجه نقد امانت مراجع قضایی قرار دهند و از کشور خروج کنند و پس از مدتی مشخص به کشور بازگردند این کار جهت تضمین اینکه مجدد به کشور باز می گردد برای این تضمین مبلغی را تحت عنوان وثیقه خروج از کشور به حساب سازمان قضایی یا سازمان نظام وظیفه واریز کنند یا سند ملکی  که قیمت آن با قیمت تعیین شده مرجع قضایی یکی باشد. 

 قیمت وثیقه خروج از کشور

 این مبلغ را بر اساس نوع سفر افراد متفاوت است و بستگی به شرایط شخص دارد.

وثیقه خروج از کشور دانشجویان در سال 1401
میزان وثیقه خروج از کشوربر اساس مقطع تحصیلی آن شخص متفاوت بوده است .

افرادی که قصد خروج از کشور برای سفر علمی دارند باید از طریق دانشگاه ثبت نام کرده و درخواست خود را ثبت کنند سپس به سامانه خدمات نیروی انتظامی مراجعه نمایند.دفاتر خدمات نیرو انتظامی کد سخا اراده می دهد.مرحله بعدی وارد کردن اطلاعات اولیه در سامانه www.police.ir اطلاعات اولیه شامل نام و نام خانوادگی ،کد ملی آدرس،کدپستی و اطلاعات کشور مقصدو تاریخ ورود و خروج و نوع سفر می باشد.

اگر شخص به کشور بازنگردد وضعیت وثیقه چه می شود ؟ 
شخصا اگر در زمان تعیین شده به کشور باز نگردد وثیقه ارائه شده به نفع دولت ضبط می شود.

سند اجاره ای برای ممنوع الخروجی

تعیین میزان وثیقه به عهده چه کسی است ؟
وقتی قرار وثیقه صادر می شود کارشناس باید ملک را ارزیابی و به مقام قضایی اطلاع دهد اگر ارزش ملک برابر با قرار وثیقه باشد سند ملکی سند ملکی بازداشت و زندانی آزاد می شود.

نکات در مورد وثیقه :
وثیقه گذار هنگام وثیقه گذاری باید در دادگاه حضور داشته باشد.
وثیقه گذار نمی تواند ملک خود را بفروشد تا وثیقه آزاد شود.
مبلغ وثیقه نمی توانداز قرار وثیقه کمتر باشد.
از زمان تعیین شده توسط قاضی متهم در دادگاه حضور نیابد وثیقه ضبط می شود.
پس از ضبط وثیقه اگر متهم در دادگاه حضور یافت پس از پرداخت جریمه وثیقه آزاد می شود.

وثیقه از سمت مراجع قضایی با توجه به جرم تعیین می شود.
وثیقه می تواند سند ملکی یا اموال  مانند طلا، کشتی، ماشین نیز باشد.
وثیقه برای گرو بانک برای دریافت وام نیز استفاده می شود.
وثیقه برای مشمولان نظام وظیفه  که می خواهند از کشور خارج شوند نیز استفاده می شود.
وثیقه به معنی ضمانت و تعهل است  وثیقه در دادگاه به معنی ضمانت برای جلوگیری از فرارو مخفی شدن متهم است.

پس از احضار متهم و عدم حضور وی در دادگاه تا 20 روز به وثیقه گذار احضاریه می رود که متهم را تحویل دهد.
تعیین نوع وثیقه به عهده قاضی محترم است.
ارزش مال با کارشناسی از طرف مرجع قضایی مشخص می شود.
نامه آزادی پس از بازداشت وثیقه صادر می شود.
پس از ضبط  وثیقه. وثیقه پس از مدتی به مزایده می رود.

وثیقه شهری که دادسرا و متهم در آن شهر نیست با نامه نیابت قاضی محترم می توان وثیقه گذاری کرد.
وثیقه گذار میتواند با تحویل متهم به دادگاه وثیقه خود را آزاد کند.
با فوت وثیقه گذار متهم می تواند وثیقه منتفی ست و باید وثیقه دیگری تحویل دادگاه دهد.
وثیقه گذار و متهم می تواند تا 10 روز پس از دستور دادستان اعتراض کنند.

سند ملکی که برای وثیقه گذاشته می شود از طریق دفاتر اسناد و استعلام گرفته می شود.
سند ملکی که برای وثیقه است در دفتر اسناد بازداشت می شود.
در برخی جرم ها به خصوص جرایم مالی قرار وثیقه از شدت جرم بیشتر است.
نیرو انتظامی نمی تواند وثیقه صادر کند.
با درخواست متهم به اینکه به جای کفیل وثیقه بگذارد قاضی محترم مکلف به قبول آن است.

اجاره سند برای آزادی زندانی در سرتاسر ایران

اجاره سند برای اخذ نمایندگی افتتاح فروشگاه و پلیس + 10

اجاره وثیقه برای دادگاه

وثیقه به معنای پرداخت یک مبلغ نقدی به عنوان تضمین برای ارائه حضور در دادگاه است . در صورتی که شخص به جرم خاصی متهم شده باشد، ممکن است دادگاه را به عنوان یک شرط قید کند تا وثیقه ای پرداخت کند که در صورت عدم حضور در دادگاه ، به عنوان جریمه از این مبلغ استفاده شود . 

برای  پرداخت وثیقه ، شخص میتواند به چندیدن روش عمل کند . به طور معمول ، مبلغ وثیقه به صورت نقدی پرداخت میشود . همچنین ، می توان از طریق یک بانک ، یه کارت اعتباری یا یک چک وثیقه را پرداخت کرد . 

پس از پرداخت وثیقه ، هرگونه تغییر در برنامه حضور در دادگاه باید  به دادگاه اطلاع داده شود . در صورتی که شخص در زمان تعیین شده حضور نداشته باشد ، وثیقه به عنوان جریمه محسوب میشود و از آن به عنوان هزینه های دادگاه کسر خواهد شد .   

سند اجاره ای جهت آزادی زندانی ، سند برای وثیقه در دادسرای فرهنگ و رسانه ، سند اجاره ای برای تعزیرات اهواز ، سند اجاره ای برای زندانی مواد مخدر ، اجاره سند برای ممنوع الخروجی ، اجاره سند برای سربازی ، اجاره سند برای وثیقه ، اجاره وثیقه برای آزادی زندانی ، وثیقه برای دادگاه ، وثیقه برای دادسرا ، وثیقه اجاره ای برای مواد مخدر ، وثیقه برای مرخصی زندانی ، وثیقه اجاره ای برای تعزیرات ، وثیقه اجاره ای برای زندانی در کرج ، قیمت وثیقه اجاره ای در قم ، اجاره سند در تبریز – سند اجاره ای در تهران و همه استان ها ، وثیقه برای دادگاه تهران و شهرستان ، مشاوران دریا – اجاره وثیقه برای قاچاق کالا – اجاره سند برای جرائم رایانه ای – وثیقه اجاره ای برای جرائم پزشکی – اجاره سند برای جرایم اقتصادی – وثیقه اجاره ای برای تعزیرات حکومتی – وثیقه اجاره ای برای زندانی- سند اجاره ای ارزان – سند اجاره ای برای زندانی در تهران – سند اجاره ای در شهریار – اجاره سند برای وثیقه – سند برای ضمانت زندانی – تهیه سند برای وثیقه – اجاره سند برای دادگاه – اجاره سند برای دادسرا – اجاره وثیقه برای زندانی – اجاره وثیقه برای دادسرای پزشکی – وثیقه اجاره برای دادسرای لواسانات – وثیقه اجاره برای واردات و صادرات – اجاره وثیقه ملکی برای دادگاه – وثیقه اجاره ای برای دادگاه – اجاره وثیقه برای دادسرا – قیمت وثیقه اجاره ای – وثیقه فوری و ارزان – سند اجاره ارزان و فوری – قیمت سند اجاره ای برای زندانی – وثیقه اجاره فوری و ارزان قیمت برای دادسراها و دادگاه ها