جستجو کردن
Close this search box.

سنداجاره ای برای زندانی مالی

 اجاره سند فوری برای آزادی زندانی مالی از زندان به صورتی است که فرد یا شخصی که در زندان به دلیل مسائل مالی نگهداری می شود، با ارائه مدرک و سند مالی مورد نیاز می تواند از زندان آزاد شود. 

اجاره سند یا اجاره وثیقه برای آزادی زندانی مالی به منظور اجاره یک ملک برای آزادی موقت زندانی مورد استفاده می شود.   

زندانی مالی به فردی اطلاق می شود که به دلیل ارتکاب جرمی مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی، محکوم به حبس شده است. این فرد ممکن است به دلیل تقلب مالی، سوء استفاده از اموال عمومی، پولشویی، تقلب در مالیات و سایر جرائم مالی دستگیر و محاکمه شوند. زندانیان مالی معمولا به مدت مشخصی در زندان سپری می کنند و در این مدت ممکن است به تحقیقات مربوط به جرم خود، پرداخت جبران خسارت به قربانیان یا تحصیل مهارت های جدید مرتبط با حوزه مالی بپردازند.  

مطابق قانون صدور چک، شخصی که چک صادر میکند باید در تاریخ درج شده در چک به اندازه مبلغی که در چک نوشته در حساب بانکی اش وجه داشته باشد در غیر این صورت چک دست هر شخصی باشد میتواند چک را برگشت بزند و اقدامات قانونی را انجام دهد. به این نوع چک ها که چک برگشتی یا چک بلامحل گفته می شود.
چک برگشتی امروز به بزرگترین مشکل و معضل تبدیل شده که حجم زیادی از پرونده های قضائی مربوط به چک برگشتی می باشد.

طبق  ماده 8 آیین نامه که اصلاح شده است .در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکین مالی از پرداخت محکوم به خود داری می کند با در خواست محکوم له و با دستور قاضی محترم دادگاه تا تادیه محکوم به حبس محکوم می شود.

 قانون محکومیت های مالی؟

طبق ماده 18 قدیم :اگر شخصی که محکوم شده بود و بدهی خود را پرداخت نمیکرد زندانی می شد تا زمانی که اعسار خود  را ثابت میکرد یا بدهی خود را ثابت می کرد. 

و معایب قانون قدیم ( زندانی شدن کسانی که مرتکب جرم نبودن –  تبعان و ضررهای سنگین برای بدهکار و خانواده های متهم – افزایش تعداد زندانی ها در کشور ) 

اجاره سند برای زندانی مالی – وثیقه برای چک برگشتی – اجاره وثیقه برای زندانی مالی – قیمت سند اجاره ای برای زندانی مالی- تهیه سند برای زندانی – قیمت سند اجاره ای برای زندانی مالی – قرارداد اجاره سند برای زندانی مالی – هزینه اجاره سند برای زندانی مالی – ارائه وثیقه اجاره ای مالی برای آزادی زندانی

اجاره سند برای زندانی پولی بانکی

اجاره وثیقه برای چک برگشتی

اگر شخص بیش از یک بار چک برگشتی داشته باشد قانون چه مجازاتی تعیین کرده است؟
شخصی بیش از 1 بار چک برگشتی صادر کرده نمی تواند به مدت 3 سال حساب جاری دیگر باز کند که مسئولان شعب بانک ها موظف هستند به این قانون عمل کنند که در صورتی که خلاف قانون عمل کنند ماده 9 قانون رسیدگی تخلفات ادارای رسیدگی خواهد شد.

  • برگشت زدن چک .برابر با شکایت است ( اینگونه نیست و باید بعد برگشت زدن چک از طریق حقوقی یا کیفری یا اجرای ثبت اقدام کنید)

اجاره وثیقه برای زندانی مالی

برگشت چک برابر شکایت نیست بیشتر مردم تصور اشتباه می کنند که با برگشت چک روند حقوقی به جریان می افتد. پس از برگشت زدن چک باید شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی را به مراجع قضایی تحویل دهید.

اعسار بدهکار:

فرد بدهکار تا زمانی که بدهی خود را نپردازد حتی ممکن است تا پایان عمر در زندان بماند. پیشنهاد می شود این فرد دادخواست اعسار تنظیم و تقدیم دادگاه کند و از دادگاه بخواهد برای او قسط بندی کند و اگر دادگاه موافقت کند فرد با گذاشتن وثیقه  آزاد می شود و میتواند کار کند تا بدهی را پرداخت کند.

چگونگی اثبات  اعسار ؟

آنطور که از قانون جدید نحوه محکومیت های مالی سال 94 ، به ویژه ماده 7 آن مستفاد میشود ، بر خلاف قانون قبلی ، اصل بر معسر و تنگدستی مدعی اعسار میباشد و خوانده دعوا می بایست دارا بودن مدیون ، حاکی از دارا بودن مدیون را اثبات کند مگر انکه وضع مالی گذشته مدیون ، حاکی از دارا بودن مدیون باشد و یا ثابت شود او در گذشته به هر نحوی مالی به دست آورده باشد . 

اجاره وثیقه برای اعسار – اجاره وثیقه برای زندانی اراک – اجاره وثیقه برای زندانی مالی در رزن 

اجاره سند برای زندانی مالی

چه زمانی چک برگشت می خورد؟ 
1-زمانی که به بانک مراجعه کرده و نتوانستید پول دریافت کنید به دلایل نبودن وجه یا کمبود وجه چک برگشت می خورد.
2-دستور عدم پرداخت صاحب چک به بانک جهت پرداخت وجه نقد
3-اشتباه درچک از قبیل قلم خوردگی، عدم مطابقت امضاء
4-حسابی که مسدود شده است.

اجاره سند برای زندانی مالی در دادگاه – قرارداد اجاره سند برای زندانی مالی

سنداجاره ای برای زندانی مالی

دعوای کیفری چک برگشتی
برای شکایت از چک برگشتی ، شخصی که اولین بار چک را به بانک ارائه داده گواهی پرداخت به نام وی صادر شده باید تا 6 ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه کرده و اقدام به برگشت زدن چک کرده و گواهی عدم دریافت را دریافت کنندو تا 6 ماه باید به دادسرا مراجعه کنند. هنگام مراجعه به اصل چک به همراه شناسنامه و کارت ملی به دادگاه مراجعه کنید.

سند اجاره ای برای زندانی مالی در دادسرا – سند اجاره ای ارزان – قیمت وثیقه برای زندانی مالی – سند اجاره ای فوری برای زندانی مالی

وثیقه برای بانک و سرمایه آزاد

اجاره سند برای زندانی مالی امکان پذیراست؟ 
بله در دفتر مشاوره بهار سند امکان اجاره سند برای زندانی مالی و چک برگشتی امکان پذیر است .
برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی روی این لینک کلیک کنید .

 تنظیم قرارداد: تنظیم قرارداد اجاره با صاحب ملک را انجام دهید و در آن شرایط اجاره و جزئیات دقیق ذکر می شود.

پس از پایان دوره اجاره سند و در صورتی که زندانی مسئولیت های مالی و کیفری خود را بر عهده گرفت. وثیقه به او باز گرداننده می شود طبق توافق قبلی.

سند اجاره ای برای چک برگشتی- اجاره وثیقه برای زندانی مالی

سند اجاره ای برای زندانی مالی در تهران- اجاره وثیقه برای زندانی مالی در تهران – سند اجاره ای برای چک برگشتی- اجاره وثیقه برای زندانی مالی در بندر عباس – وثیقه اجاره ای برای زندانی مالی در شیراز – وثیقه اجاره ای برای زندانی مالی قم – وثیقه اجاره ای برای زندانی مالی در اراک