آدرس ما » تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر (4) - 02165834218

سنداجاره ای برای زندانی مالی

مطابق قانون صدورچک، شخصی که چک صادر میکندباید ر تاریخ درج شده در چک به اندازه مبلغی که درچک نوشته در حساب بانکی اش وجه داشته باشد درغیر این صورت چک دست هر شخصی باشد میتواند چک را برگشت بزند و اقدامات قانونی را انجام دهد. به این نوع چک ها که چک برگشتی یا چک بلامحل گفته می شود.
چک برگشتی امروزبه بزرگترین مشکل و معضل تبدیل شده که حجم زیادی از پرونده های قضائی مربوط به چک برگشتی می باشد.

طبق  ماده 8 آیین نامه که اصلاح شده است .در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکین مالی از پرداخت محکوم به خود داری می کند با در خواست محکوم له و با دستور قاضی محترم دادگاه تا تادیه محکوم به حبس محکوم می شود.

 قانون محکومیت های مالی؟

طبق ماده 18 قدیم :اگر شخصی که محکوم شده بود و بدهی خود را پرداخت نمیکرد زندانی می شد تا زماتی که اعسار خود  را ثابت میکرد یا بدهی خود را ثابت می کرد. 

و معایب قانون قدیم ( زندانی شدن کسانی که مرتکب جرم نبودن –  تبعان و ضررهای سنگین برای بدهکار و خانواده های متهم – افزایش تعداد زندانی ها در کشور )

اجاره وثیقه برای چک برگشتی

اگر شخص بیش از یک بار چک برگشتی داشته باشد قانون چه مجازاتی تعیین کرده است؟
شخصی بیش از1 بارچک برگشتی صادر کرده نمی تواند به مدت 3 سال حساب جاری دیگر بازکند که مسئولان شعب بانک ها موظف هستند به این قانون عمل کنند که در صورتی که خلاف قانون عمل کنند ماده 9 قانون رسیدگی تخلفات ادارای رسیدگی خواهد شد.

  • برگشت زدن چک .برابر با شکایت است ( اینگونه نیست و باید بعد برگشت زدن چک از طریق حقوقی یا کیفری یا اجرای ثبت اقدام کنید)

 

اجاره وثیقه برای زندانی مالی

برگشت چک برابر شکایت نیست بیشتر مردم تصور اشتباه می کنند که با برگشت چک روند حقوقی به جریان می افتد. پس از برگشت زدن چک باید شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی را به مراجع قضایی تحویل دهید.

اعسار بدهکار:

فرد بدهکار تا زمانی که بدهی خود را نپردازد حتی ممکن است تا پایان عمر در زندان بماند. پیشنهاد می شود این فرد دادخواست اعسار تنظیم و تقدیم دادگاه کند و از دادگاه بخواهد برای او قسط بندی کند و اگر دادگاه موافقت کند فرد با گذاشتن وثیقه  آزاد می شود و میتواند کار کند تا بدهی را پرداخت کند.

چگونگی اثبات  اعسار ؟

آنطور که از قانون جدید نحوه محکومیت های مالی سال 94 ، به ویژه ماده 7 آن مستفاد میشود ، بر خلاف قانون قبلی ، اصل بر معسر و تنگدستی مدعی اعسار میباشد و خوانده دعوا میبایست دارا بودن مدیون ، حاکی از دارا بودن مدیون را اثبات کند مگر انکه وضع مالی گذشته مدیون ، حاکی از دارا بودن مدیون باشد و یا ثابت شود او در گذشته به هر نحوی مالی به دست آورده باشد . 

اجاره سند برای زندانی مالی

چه زمانی چک برگشت می خورد؟ 
1-زمانی که به بانک مراجعه کرده و نتوانستید پول دریافت کنید به دلایل نبودن وجه یا کمبود وجه چک برگشت می خورد.
2-دستور عدم پرداخت صاحب چک به بانک جهت پرداخت وجه نقد
3-اشتباه درچک از قبیل قلم خوردگی، عدم مطابقت امضاء
4-حسابی که مسدود شده است.

سنداجاره ای برای زندانی مالی

دعوای کیفری چک برگشتی
برای شکایت از چک برگشتی ، شخصی که اولین بار چک رابه بانک ارائه داده گواهی پرداخت به نام وی صادر شده باید تا 6 ماه از تاریخ صدورچک به بانک مراجعه کرده و اقدام به برگشت زدن چک کرده و گواهی عدم دریافت را دریافت کنندو تا 6 ماه باید به دادسرا مراجعه کنند. هنگام مراجعه به اصل چک به همراه شناسنامه و کارت ملی به دادگاه مراجعه کنید.

سنداجاره ای برای زندانی مالی

اجاره سند برای زندانی مالی امکان پذیراست؟ 
بله در دفتر مشاوره بهار سند امکان اجاره سند برای زندانی مالی و چک برگشتی امکان پذیر است .
برای استعلام وضعبت اعتباری چک صیادی روی این لینک کلیک کنید .

وقیقه برای چک برگشتی