جستجو کردن
Close this search box.

سوالات متداول

آیا متهم می تواند به قرار وثیقه اعتراض کند؟

بله . طبق ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که قرار وثیقه بر خلاف شرایط قانونی و مقررات صادر شده باشد متهم می تواند به آن اعتراض کن

آیا متهم می تواند نوع وثیقه را تعیین کند؟

بله . انتخاب نوع وثیقه با متهم است و حسب مورد می تواند مال منقول مانند وجه نقد و سپرده و ضمانت بانکی معرفی کند و همچنین می تواند مال غیر منقولی را به جهت وثیقه معرفی کند.

مهلت اعتراض به قرار وثیقه چقدر است؟

بعد از صدور قرار وثیقه متهم ظرف مدت ده روز از زمان ابلاغ قرار وثیقه می تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش وثیقه اعتراض کند.

اگر متهم وثیقه نداشته باشد تکلیفش چیست؟

اگر متهم توانایی وثیقه گذاشتن نداشته باشد تا زمان معرفی وثیقه به بازداشتگاه منتقل می شود .

 

سوالات متداول

سوال در مورد سند اجاره ای

آیا سند اجاره ای برای سرمایه آزاد دارید؟ بله 

آیا سند برای واردات کالا دارید ؟ بله

آیا سند برای فروشگاه زنجیره ای دارید ؟ بله