وثیقه برای آزادی زندانی

وثیقه معنی تضمین را نیز دارد  که در حقوق مدنی  وثیقه شامل رهن و معاملات با حق استرداد می باشد. معنی دیگر وثیقه در قانون کیفری به معنای قرارهای تامینی به کار می رود.

هزینه اجاره وثیقه – قرارداد وثیقه برای آزادی زندانی – قیمت وثیقه برای دادگاه – وثیقه برای دادگاه تهران -وثیقه ملکی برای وام

قرار وثیقه قراری ست که صادرکننده قرار از متهم میخواهد که متعد شود که هر گاه به صلاحدید مرجع قضایی نیاز به مراجعه حضوری باشد متهم حاضر گردد و برای تضمین این کار وثیقه ای در گرو دادسرا بگذارد .الزامی نیست که وثیقه متعلق به خود متهم باشد بلکه شخص ثالثی نیز میتواند برای ضمانت انجام تعهد اقدام به وثیقه گذاری کند به عبارت دیگر شخص ثالث نیز میتواند مال خود را برای وثیقه در اختیار وثیقه گذار قرار دهد .

قرار وثیقه :

طبق ماده 217 قانون آیین دادسری کیفری اموال زیر میتواند به عنوان وثیقه آزادی تحویل دادگاه شود.
منظور از قرار وثیقه آن است که به منظور دسترسی به متهم .از وی خواسته می شود تا به میزان مشخصی که مقام قضایی تعیین میکند: وثیقه اعم از وجه نقد. ضمانت نامه بانکی. مال منقول یا غیر منقول معرفی کند. چنانچه شخصی بخواهد مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند متعهد می شود هر گاه متهم به مرجع قضایی احضار شد و حضور پیدا نکرد او را حاضر کند: در غیر اینصورت معادل وجه وثیقه از مال او به نفع دولت ضبط می شود. به دنبال صدور این قرار متهم ملزم است که وثیقه معرفی کند. در غیر اینصورت بازداشت می شود . 

سند برای اجاره وثیقه

 

قرار کفالت

کفالت نوعی عقد مدنی است. به موجب ماده 73 قانون مدنی :

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر مکفول له می گویند.

و قرار کفالت متداول ترین قرار تامینی است که از سوی مراجع قضایی صادر می شود. کفیل مکلف است در صورت عدم حضور متهم وی را به مراجع قضای معرفی کند .


متهم به اختیار خود با توجه به میزان تعیین شده از سوی مراجع قضایی یکی از موارد ذکر شده را به عنوان وثیقه می گذارد و در غیر این صورت بازداشت می شود .
ما در چه زمینه ای میتوانیم به شماکمک کنیم :
وثیقه برای آزادی زندانی – وثیقه برای زندان
وثیقه اجاره برای تعزیرات – وثیقه در اداره تعزیرات
وثیقه اجاره برای مواد مخدر – وثیقه برای جرایم کاشت حشیش
وثیقه اجاره برای سربازی – وثیقه برای جرایم سربازی
وثیقه اجاره برای ممنوع الخروجی – اجاره وثیقه در اداره ثبت اسناد 
وثیقه اجاره برای مرخصی زندانی – وثیقه اجاره ای برای مرخصی
وثیقه ملکی برای دادگاه – وثیقه ملکی در دادگاه
وثیقه ملکی برای دادسرا – وثیقه اجاره ای برای دادگاه
وثیقه برای جرائم رایانه ای – وثیقه اجاره ای برای داسرای جرایم رایانه ای
وثیقه برای جرائم پزشکی – وثیقه اجاره ای برای داسرای ویژه پزشکی
وثیقه برای دادگاه ویژه روحانیت – وثیقه اجاره ای برای جرایم دادگاه ویژه
وثیقه برای جرائم سایبری – وثیقه اجاره برای جرائم سایبری در تهران
وثیقه ملکی برای بورسیه – وثیقه اجاره برای بورسیه تحصیلی

وثیقه برای تعزیرات در تهران – وثیقه اجاره در سازمان تعزیرات حکومتی

قرار وثیقه – انواع وثیقه در دادگاه- سند برای وثیقه دادگاه- وثیقه اجاره در اجرای احکام- فرق وثیقه با کفالت- شرایط آزادی با وثیقه- جواز کسب برای وثیقه زندانی – وثیقه اجاره برای آزادی زندانی – سند اجاره ای برای آزادی زندانی- اجاره سند برای آزادی زندانی- اجاره وثیقه برای آزادی زندانیان- وثیقه برای آزادی زندانی- وثیقه آزادی زندانی- شرایط تامین قرار وثیقه برای آزادی متهم- آزادی زندانی با وثیقه- وثیقه جهت آزادی متهم- وثیقه گذاشتن برای آزادی زندانی- سند شهرستان برای وثیقه زندانی- سند برای وثیقه دادگاه- سند برای دادگاه- اجاره سند برای زندانی تهران- سند اجاره ای برای زندانی در کرج- سند اجاره ای برای شهریار- سند اجاره ای برای وام – قیمت وثیقه برای دادگاه – وثیقه برای دادگاه – وثیقه ارزان در تهران -وثیقه ارزان قیمت در کرج – قرارداد برای وثیقه در تهران – وثیقه گذاشتن در قم – تهیه سند برای وثیقه – تامین وثیقه جهت دادسرا – وثیقه گذار در دادسرا – سند ملکی معتبر جهت دادگاه ویژه

سند ملکی شش دانگ :

به سندی که به صورت کامل به یک شخص تعلق دارد. سند شش دانگ می گویند. این نوع سند رسمی یکی از معتبرترین اسناد در بین اسناد ملکی است. کلمه ی شش دانگ به معنای شش جهت است و منظور از شش دانگـــ. شش جهت شمال. جنوب. شرق. غرب. بالا و پایین است.

   
جهت تهیه و تامین هر نوع وثیقه آزادی، اجاره وثیقه، وثیقه ملکی، وثیقه برای تعزیرات، وثیقه برای دادگاه، وثیقه برای دادسرا به شماره 09924291257 تماس بگیرید.

جهت اطلاع از قیمت وثیقه با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید . 

تلفن:

02166278740

02165834218

 همراه:

09190043549

09924291254

اجاره وثیقه  0

وثیقه برای آزادی متهم
وثیقه برای آزادی متهم

وثیقه ملکی برای وام - وثیقه برای سربازی - وثیقه برای مواد مخدر

وثیقه ملکی برای وام بانکی – وثیقه ملکی برای وام آزاد – وثیقه برای سربازی – وثیقه ملکی برای تهیه وام – وثیقه برای بانک