آدرس ما » تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر (4) - 02165834218

قرار کفالت

آزادی با قرارکفالت​

آزادی با قرارکفالت کفالت در لغت به معنی تضمین،تعهد،جانشینی، ضمانت و کفالت است.عقد کفالت عقدی ست که شخصی حضور شخص دیگر را تعهد می دهد.کسی که متعهد شده و کفیل است در زمان مشخص شده شخص را حاضر کند و در صورت عدم حضور شخص کفیل باید مبلغی را پرداخت کند. قرار کفالت چیست؟ آزادی […]