جستجو کردن
Close this search box.

دسته: مقاله

آزادی با قرارکفالت​

قرار کفالت

آزادی با قرارکفالت کفالت برای آزادی متهم یک مفهوم حقوقی است که به متهم اجازه می دهد تا با یک مبلغ پولی معین به عنوان

مطالعه بیشتر »